ปี 2024 ควรทำธุรกิจอะไรดี สำรวจเทรนด์ธุรกิจที่ทำแล้วรุ่ง

ปี 2024 ควรทำธุรกิจอะไรดี สำรวจเทรนด์ธุรกิจที่ทำแล้วรุ่ง

เทรนด์ในธุรกิจมีอาการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การที่เราสามารถรับรู้และปรับตัวต่อเทรนด์นี้ได้เร็วทันใจจะทำให้ธุรกิจของเรามีความยืดหยุ่นและสามารถเข้าถึงโอกาสได้มากขึ้น

เทรนด์ธุรกิจ 2024

เทรนด์ธุรกิจที่ทำแล้วรุ่งในปี 2024 ยังคงเน้นไปที่ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน ดังนี้

ธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ

ธุรกิจประเภทนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสวยงามมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านความงาม สุขภาพ อาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพต่างๆ

1. ธุรกิจด้านความงาม หมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างและดูแลความงามของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้
• ธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เช่น ครีมบำรุงผิว แป้ง ลิปสติก อายแชโดว์ เป็นต้น
ธุรกิจศัลยกรรมความงาม หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการศัลยกรรมความงาม เช่น เสริมจมูก เสริมหน้าอก ดูดไขมัน เป็นต้น
ธุรกิจสปาและนวด หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการสปาและนวด เช่น นวดแผนไทย นวดน้ำมัน นวดหน้า เป็นต้น
ธุรกิจเสริมความงามอื่นๆ เช่น ธุรกิจทำเล็บ ธุรกิจต่อขนตา เป็นต้น

2. ธุรกิจด้านสุขภาพ หมายถึงธุรกิจที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น อาหารคลีน อาหารเสริม เป็นต้น
ธุรกิจอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องตรวจสุขภาพ เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น
ธุรกิจบริการทางการแพทย์ หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล คลินิก เป็นต้น
ธุรกิจประกันสุขภาพ หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการประกันสุขภาพ

ในปัจจุบัน ธุรกิจด้านความงามและสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลความงามและสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มนี้มีโอกาสขยายตัวและสร้างรายได้ที่ดี ธุรกิจด้านความงามและสุขภาพที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่ ธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ธุรกิจศัลยกรรมความงาม ธุรกิจสปาและนวด และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจด้านการศึกษา

ธุรกิจประเภทนี้ยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการศึกษาออนไลน์ ธุรกิจด้านติวเตอร์ หรือธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะต่างๆ
ธุรกิจด้านการศึกษา หมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับบุคคลทุกช่วงวัย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

• ธุรกิจโรงเรียน หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษาระดับวิชาชีพ เช่น โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย เป็นต้น
• ธุรกิจสถาบันกวดวิชา หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการเสริมทักษะความรู้และวิชาการให้กับบุคคลทุกช่วงวัย เช่น สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันกวดวิชาเตรียมสอบ เป็นต้น
• ธุรกิจสื่อการศึกษา หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน เช่น หนังสือเรียน ตำราเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
• ธุรกิจบริการการศึกษา หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการด้านการศึกษาอื่นๆ เช่น ธุรกิจการแปลภาษา ธุรกิจการศึกษาทางไกล เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจด้านการศึกษารูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
• ธุรกิจ EdTech (Education Technology) หมายถึง ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา เช่น แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ เกมการศึกษา เป็นต้น
• ธุรกิจ MOOC (Massive Open Online Course) หมายถึง หลักสูตรการเรียนออนไลน์แบบเปิดกว้างที่ทุกคนสามารถเรียนได้ฟรีหรือเสียค่าเรียนในราคาไม่แพง
• ธุรกิจการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการการศึกษาให้กับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้และอาชีพ

ธุรกิจด้านการศึกษาเหล่านี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

ธุรกิจด้านเทคโนโลยี

ธุรกิจประเภทนี้ยังคงเป็นเทรนด์ธุรกิจที่มาแรง เนื่องจากเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านไอที ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ หรือธุรกิจด้านดิจิทัล
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี หมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

• ธุรกิจซอฟต์แวร์ หมายถึง ธุรกิจที่พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นต้น
• ธุรกิจฮาร์ดแวร์ หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายฮาร์ดแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
• ธุรกิจโทรคมนาคม หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการโทรคมนาคม เช่น บริการโทรศัพท์ บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
• ธุรกิจสื่อดิจิทัล หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล เช่น สื่อออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
• ธุรกิจบริการดิจิทัล หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการดิจิทัล เช่น บริการธนาคารดิจิทัล บริการขนส่งดิจิทัล เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจด้านเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
• ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น ธุรกิจ FinTech ธุรกิจ e-Commerce เป็นต้น
• ธุรกิจ Big Data หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจ Data Center เป็นต้น
• ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึง ธุรกิจที่พัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เช่น ธุรกิจหุ่นยนต์ ธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีเหล่านี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์

ธุรกิจประเภทนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม หรือธุรกิจด้านแฟชั่น
ธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ หมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการด้านการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจเบเกอรี่ เป็นต้น
ธุรกิจแฟชั่นและเสื้อผ้า หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายแฟชั่นและเสื้อผ้า เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า เป็นต้น
ธุรกิจความงามและสุขภาพ หมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและดูแลความงามและสุขภาพของมนุษย์ เช่น ธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ธุรกิจศัลยกรรมความงาม ธุรกิจสปาและนวด เป็นต้น
ธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น
ธุรกิจบันเทิงและสื่อ หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตและเผยแพร่สื่อบันเทิง เช่น ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจเพลง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หมายถึง ธุรกิจการค้าออนไลน์ เช่น ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจขายบริการออนไลน์ เป็นต้น
ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ เช่น ธุรกิจแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ธุรกิจแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เป็นต้น
ธุรกิจแฟล็กชิปสโตร์ (Flagship Store) หมายถึง ร้านค้ารูปแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัย นำเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลกใหม่และน่าดึงดูดใจ เช่น ร้านค้าของ Apple, Tesla, Nike เป็นต้น

ธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์เหล่านี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนหันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และต้องการประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลกใหม่และน่าดึงดูดใจ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้านายตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องเลือกธุรกิจที่ตนเองสนใจและมีความถนัด ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ อย่างละเอียด และวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

การศึกษามีความสำคัญมากต่อการทำธุรกิจ เนื่องจากมีผลต่อการเตรียมความพร้อมและความรู้ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการในอนาคต การศึกษาช่วยสร้างพื้นฐานความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ

การตัดสินใจเรียนต่อปริญญาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ละคน หากคุณรู้สึกว่าต้องการเพิ่มความรู้, ทักษะ, และที่มีความลึกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ, การศึกษาต่ออาจเป็นทางเลือกที่ดี การศึกษา ปริญญาโท สามารถช่วยในการสร้างเครือข่ายที่กว้างขวาง, เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากผู้รู้รอบตัว, และเปิดโอกาสในการทำงานในศาสตร์อื่นๆ

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

วิธีอัพเงินเดือน ของเด็กจบใหม่ เป็น SPECIALIST ภายใน 1 ปี

หมดปัญหาเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เรียกเงินเดือนได้น้อย วิธีอัพเงินเดือน ฉบับเด็กจบใหม่ ด้วยการเรียน ป.โทออนไลน์ 1 ปีจบ ทำให้คุณเป็น SPECIALIST ด้วยระยะเวลาสั้นๆ
Read More

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระดับชั้นเรียนของไทยกับนานาชาติ

ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นของการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ทั้งระบบการศึกษานานาชาติ (American System) และระบบอังกฤษ (British System) ไขข้อสงสัย grade 12 เท่ากับ ม. อะไร
Read More

แนะนำหลักสูตรเรียน ป.โท ออนไลน์ คณะการสื่อสารทางการตลาด

การ เรียน ป.โทออนไลน์ อีกทางเลือกของการเรียนต่อ ที่กำลังได้รับความนิยม ด้วยความที่เป็นบทเรียนยืดหยุ่น สามารถจัดตารางเวลาเรียนเองได้ พร้อมทุนการศึกษา มากถึง 67%
Read More

ทำธุรกิจครั้งแรก เจ๊ง เพราะอะไร? มาหาคำตอบกัน

การเริ่มต้น ทำธุรกิจ ใหม่ เต็มไปด้วยความท้าทาย ความเสี่ยง มาดูกันว่าเพราะอะไรทำไมใครๆหลายๆคนที่เริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวถึงมักจะเจ๊ง แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร ให้เราสามารถทำธุรกิจได้
Read More

เทคนิคการทำงานแบบ “ทำน้อยแต่ได้มาก”

“ทำน้อยแต่ได้มาก” ไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจ แต่หมายถึงการโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญและมีผลลัพธ์สูง โดยใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการนี้มีพื้นฐานมาจาก กฎ 80/20
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save