อย่าพึ่งทำ! DATA STRATEGY ถ้ายังตอบ 6 คำถามนี้ไม่ได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านข้อมูลอย่าง Facebook หรือ Google หรือเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่บริหารงานภายในครอบครัว กลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจควรมี ซึ่งในยุคนี้ บริษัททุกขนาด ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด ล้วนต้องการ Data Strategy ที่แข็งแกร่ง โดยข้อมูลมีประโยชน์ต่อธุรกิจมากมาย หลัก ๆ แล้วแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงธุรกิจที่มีอยู่เดิมและวิธีการตัดสินใจทางธุรกิจ และ ใช้ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนโฉมการดำเนินงานประจำวันของธุรกิจ เรามาทำความรู้จัก กลยุทธ์ข้อมูล ข้อมูลกันก่อย

Data Strategy คืออะไร?

Data Strategy หรือ กลยุทธ์ข้อมูล คือ แผนการระยะยาวที่กำหนดแนวทางในการจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

Data Strategy มีความสำคัญอย่างไร?

 • ช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำและรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก (Insights) จากการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ ข้อมูลที่แม่นยำจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น
 • ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า การใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการที่ตรงใจลูกค้าจะช่วยสร้างความพึงพอใจ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานที่อิงข้อมูลจะช่วยลดความสูญเสียและยกระดับประสิทธิภาพ
 • ช่วยสนับสนุนโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจที่ใช้ข้อมูลเป็นสินค้า

กระบวนการพัฒนา Data Strategy

 1. กำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์: ระบุเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องการบรรลุ และกำหนดวิสัยทัศน์ของกลยุทธ์ข้อมูล
 2. ประเมินสถานะปัจจุบัน: ตรวจสอบการจัดการข้อมูลปัจจุบัน ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และความพร้อมของเทคโนโลยี
 3. กำหนดกลยุทธ์: ระบุวัตถุประสงค์หลัก กำหนดกลยุทธ์ย่อย และเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 4. ดำเนินการและติดตามผล: พัฒนาแผนงาน กำหนดตัวชี้วัด ติดตามความคืบหน้า และปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น

โดยทั่วไป บริษัทส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงการตัดสินใจ จากนั้นจึงนำไปสู่การใช้งานอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้ข้อมูล คุณต้องเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ข้อมูลเสมอ ข้อมูลที่คุณรวบรวมและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องคิดวางแผนไว้ตั้งแต่แรก การมีกลยุทธ์ข้อมูลช่วยให้กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่น

6 คำถามที่คุณต้องตอบให้ได้ก่อนทำ Data Strategy

กลยุทธ์ข้อมูลที่ดีควรตอบคำถามสำคัญดังต่อไปนี้

1. เราต้องการรู้อะไร หรือปัญหาทางธุรกิจอะไรที่เราต้องแก้ไข? 

แทนที่จะเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (เช่น ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ข้อมูลที่คุณอาจจะเข้าถึงได้ หรือข้อมูลที่คุณอยากจะมี) ควรเริ่มต้นด้วยเป้าหมายขององค์กรก่อน โดยนึกถึงแผนธุรกิจที่คุณวางไว้สำหรับเดือนหรือปีที่จะมาถึง กำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ จากนั้น พิจารณาคำถาม ที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ซึ่งคุณจำเป็นต้องตอบเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์นั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ค้นหาวิธีการบรรลุเป้าหมายของคุณผ่านข้อมูล เช่น คุณต้องการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น เข้าใจลูกค้าปัจจุบันของคุณดีขึ้น หรือระบุสถานที่ที่ดีที่สุดในการให้บริการของคุณ

2. เราต้องการข้อมูลอะไรเพื่อตอบคำถามขององกรค์? 

ในยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ข้อมูลยิ่งต้องเล็ก อย่างเช่น ทีมข้อมูลของร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เสนอให้หยุดสร้างฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วหันไปสร้างฐานข้อมูลที่เล็กที่สุดที่ช่วยให้บริษัทตอบคำถามที่สำคัญที่สุดแทน ซึ่งถือเป็นวิธีคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ดี ซึ่งพิจารณาคำถามแต่ละข้อที่คุณระบุ จากนั้น พิจารณาข้อมูลที่คุณต้องการ ว่าจำเป็นต้องใช้เพื่อตอบคำถามนั้นไหม เมื่อคุณกำหนดข้อมูลที่คุณต้องการแล้ว ให้มองภายในองค์กรเพื่อดูข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จากนั้นมองหาข้อมูลที่คุณอาจจะเข้าถึงได้ภายนอกองค์กร แต่จำไว้ว่า คุณจะรู้ว่าจะหาข้อมูลจากที่ไหนและวิธีการรวบรวมข้อมูลก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าต้องการข้อมูลอะไร

3. เราจะวิเคราะห์ข้อมูลนั้นอย่างไร? 

เมื่อคุณทราบความต้องการข้อมูลและข้อมูลที่จำเป็นแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดความต้องการการวิเคราะห์ของคุณ กล่าวคือ คุณจะเปลี่ยนข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณตอบคำถามและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างไร การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม เช่น ธุรกรรมที่จุดขาย คลิกบนเว็บไซต์ เป็นต้น แต่มูลค่าที่แท้จริงของข้อมูลนั้นอยู่ที่ข้อมูลที่ไม่ได้มีโครงสร้างตายตัว เช่น บทสนทนาทางอีเมล โพสต์โซเชียลมีเดีย เนื้อหาในวิดีโอ เป็นต้น การรวมข้อมูลที่ยุ่งยากและซับซ้อนเหล่านี้เข้ากับข้อมูลแบบดั้งเดิม อย่างเช่น ธุรกรรม คือสิ่งที่มีมูลค่ามาก แต่คุณต้องมีแผนสำหรับการวิเคราะห์

4. เราทำจะรายงานและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างไร? 

ข้อมูลจะไร้ประโยชน์หากข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากข้อมูลนั้นไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลที่เหมาะสมในวิธีที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การใช้เทคนิคการแสดงข้อมูล (Data Visualization) อย่างชาญฉลาด และการเน้นย้ำและแสดงข้อมูลสำคัญในรูปแบบที่ใช้งานง่าย จะช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณถูกนำไปใช้ประโยชน์ การคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้ในขั้นตอนนี้ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ คุณจำเป็นต้องกำหนดวิธีการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกไปยังผู้บริโภคข้อมูลหรือผู้ตัดสินใจ คุณต้องคิดว่ารูปแบบใดดีที่สุดและจะทำให้ข้อมูลเชิงลึกนั้นเป็นภาพมากที่สุด คุณยังต้องพิจารณาด้วยว่าจำเป็นต้องมีการโต้ตอบหรือไม่ กล่าวคือ ผู้ตัดสินใจหลักในธุรกิจของคุณต้องการเข้าถึงรายงานและแดชบอร์ดแบบบริการตนเองแบบโต้ตอบหรือไม่

5. เราต้องการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อะไร?  

หลังจากที่กำหนดข้อมูลที่จำเป็น วิธีเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นมูลค่า และวิธีการสื่อสารไปยังผู้ใช้ปลายทางแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของคุณ ว่าคุณมี เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลปัจจุบันของคุณเพียงพอหรือไม่? ควรพิจารณาการใช้โซลูชันคลาวด์เพื่อเสริมหรือไม่? รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานข้อมูลในปัจจุบันของคุณมีอะไรบ้าง และคุณต้องการอะไรเพิ่มเติม? ซึ่งหากคุณยังขาดในจุคไหน ควรปรับ หรือจัดหาให้เพียงพอกับข้อมูลของคุณ เพื่อให้ข้อมูลที่คุณทีสามารถนำมาใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. เราจะให้ใครแผนดำเนินงาน?

เมื่อระบุความต้องการต่างๆ ข้างต้นแล้ว คุณพร้อมที่จะกำหนดแผนดำเนินการเพื่อเปลี่ยนกลยุทธ์ข้อมูลของคุณให้เป็นจริง แผนดำเนินการที่ดี ควรประกอบด้วย เป้าหมายสำคัญ ผู้รับผิดชอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการทำ Data Strategy
หลังจากสร้างกลยุทธ์ข้อมูลของคุณแล้ว หนึ่งในขั้นตอนแรกของคุณคือ การสร้างเหตุผลทางธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับการใช้ข้อมูล เพื่อโน้มน้าวคนในองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับข้อดีของการใช้ข้อมูล และเชื่อมโยงผลประโยชน์เหล่านั้นกลับไปที่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) ของธุรกิจที่สำคัญ คุณควรระบุความต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาภายในบริษัทด้วย และรับรู้ว่าคุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกองค์กร
6 ขั้นตอน เคยใช้กับริษัทและองค์กรภาครัฐบาลทุกขนาดในหลายภาคส่วนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและใช้งานได้จริงในการสร้างกลยุทธ์ข้อมูล ช่วยให้ผู้กำหนดตัดสินใจหลักในองค์กรมีส่วนร่วม

เคล็ดลับในการสร้าง Data Strategy ที่แข็งแกร่ง

และอีก 1 เคล็ดลับ ที่เราอยากแนะนำคือ การมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ตัดสินใจหลักในบริษัทเข้ามามีส่วนร่วม จะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ข้อมูลที่ดีขึ้นโดยรวม และการได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาในช่วงแรกที่สำคัญนี้ หมายความว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะนำข้อมูลทั้งหมดนั้นไปใช้ประโยชน์ในภายหลังได้ดียิ่งขึ้น
จำไว้ว่ากระบวนการปรับปรุงธุรกิจใดๆ สิ่งต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปตามกาลเวลา คุณอาจพบว่าข้อมูลของคุณชี้ไปยังคำถามใหม่ ๆ ที่น่าสนใจที่คุณต้องการสำรวจ หรือ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น เพียงแค่ทบทวนกลยุทธ์ข้อมูลของคุณอีกครั้ง ประเมินแต่ละประเด็นด้านล่างนี้อีกครั้ง

อาชีพสาย Data Strategy เงินเดือนดี ตลาดต้องการสูง

Data Strategy เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ วางแผน และจัดการกลยุทธ์การใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการสูงในตลาดปัจจุบัน เพราะว่าองค์กรต่างๆ ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูล และต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ Data Strategy:

 • กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การใช้ข้อมูลขององค์กร
 • ระบุความต้องการด้านข้อมูลของธุรกิจ
 • ออกแบบและพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมข้อมูล
 • กำกับดูแลการจัดการข้อมูล
 • วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลลัพธ์
 • สื่อสารกลยุทธ์และผลลัพธ์ของข้อมูลไปยัง stakeholders

สาขาวิชาที่เหมาะกับการทำงานด้าน Data Strategy

ซึ่งคนทำงานสายนี้ควรจะมีความเข้าใจธุรกิจ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การคิดเชิงกลยุทธ์ การจัดการ ความรู้ด้านเทคโนโลยี คุณสามารถเลือกเรียน คอร์สธุรกิจระยะสั้น หรือเลือกเรียนต่อปริญญาโทสำหรับการทำงานด้าน Data Strategy ซึ่งคุณต้องเลือกเรียนในสาขา

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์: เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมข้อมูล และระบบฐานข้อมูล เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรม
 • สถิติ: เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล และการดึงข้อมูลเชิงลึก เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ
 • คณิตศาสตร์: เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับโมเดลทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแก้ปัญหา เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ: เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการ และการสื่อสาร เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านธุรกิจ

การเรียนต่อ ปริญญาโท อาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานด้าน Data Strategy แต่สามารถช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็น เพิ่มโอกาสในการหางาน และความก้าวหน้าในสายงาน

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

HOME SCHOOL ทางเลือกที่ใช่สำหรับเด็ก GIFTED

เด็ก GIFTED หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป การเรียน HOME SCHOOL หรือการศึกษาทางบ้าน อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้
Read More

ไม่มีเงินก้อน สามารถเรียนต่อ ป.โท ได้ไหม

มีผู้คนหลายคนมองว่าการเรียนต่อป.โท มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หากเรามองด้วยมุมมองอื่น ๆ จะเห็นว่ามีทางเลือกและโอกาสหลายอย่างที่สามารถช่วยให้เราก้าวสู่การศึกษาในระดับปริญญาโทได้
Read More

อยากได้ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การได้รับ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” เป็นโอกาสที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันจะไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้สำเร็จในการรับทุนเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี
Read More

6 ความสามารถของ AI ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณ

การใช้ AI เข้ามาช่วยในธุรกิจสามารถช่วยงานได้ในหลายด้าน เช่น การใช้ AI มาประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉลาดมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้
Read More

อย่าพึ่งทำ DATA STRATEGY ถ้ายังตอบ 6 คำถามนี้ไม่ได้

Data Strategy แผนสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน ที่จะช่วยจัดการข้อมูล และนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่คุณต้องเริ่มจากการตอบ 6 คำถามต่อไปนี้ให้เคลียก่อนเริ่มทำแผน
Read More

จบปริญญาโทในสาขา MBA จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนจบ MBA ออนไลน์ กับ IU หลักสูตรนี้ครอบคลุม เช่นงานด้าน การเงิน การบริหาร การตลาด การจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสายงานอื่นๆ ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้
Read More