เริ่มต้นทำ HOME SCHOOL มัธยมปลาย หลักสูตรนานาชาติ

สำหรับน้องๆ หรือผู้ปกครองที่กำลังหาความรู้เกี่ยวกับการทำ HOME SCHOOL หรือ บ้านเรียน อาจจะต้องทำการบ้าน และศึกษาเรื่องรายละเอียดในการทำบ้านเรียน ซึ่งปัจจุบัน การเรียน โฮมสคูลในระดับมัธยมปลายเป็นที่สนใจสำหรับน้องๆ หลายคน เพราะน้องๆจะได้เลือกเรียนในรูปแบบที่ตนเองชอบ หรือบางคนมีหน้าที่ที่ต้องทำ ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติได้ เช่น นักแสดง นักร้อง นักกีฬา ที่จะต้องใช้เวลาไปกับการซ้อม เลยอาจทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาเรียนปกติ

โฮมสคูลจึงเป็นอีกทางเลือกสำคัญที่จะช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ และสะดวกสบายมากขึ้นด้วยรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ และยังมีคุณครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำได้อีกด้วย

เรียน HOME SCHOOL มัธยมปลาย มีอะไรบ้าง

หลักสูตรการ เรียน home school มัธยมปลาย มีตัวเลือกในการเรียนหลายรูปแบบ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ที่ออกแบบหลักสูตรในการเรียน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ไว้หลายรูปแบบ แต่ละหลักสูตรมีจุดเด่น จุดด้อย และความเหมาะสมที่แตกต่างกัน หลักสูตรยอดนิยมที่นักเรียนนิยมเลือกเรียน ดังนี้

1. หลักสูตร IGCSEs & A Levels

 • หลักสูตร: เน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เลือก 
 • เทียบเท่า ม.4-6 ในประเทศไทย
 • เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่รู้เป้าหมายการศึกษาต่อชัดเจน ต้องการเน้นเนื้อหาเฉพาะวิชาที่เลือกเรียน
 • ข้อดี: เนื้อหาเข้มข้น เน้นการคิดวิเคราะห์ ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ข้อเสีย: ใช้เวลาเรียน 2 ปี ตัวเลือกวิชามีจำกัด

2. หลักสูตร IB Diploma Programme (International Baccalaureate Diploma Programme)

 • หลักสูตร: เน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานวิจัย เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ
 • เทียบเท่า ม.5 – ม.6 ในประเทศไทย
 • เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน ใฝ่หาความรู้ ทักษะ ต้องการความท้าทาย เตรียมพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
 • ข้อดี: เนื้อหาเข้มข้น เน้นการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะรอบด้าน ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
 • ข้อเสีย: ใช้เวลาเรียน 2 ปี และเป็นหลักสูตรที่ยากที่สุด

3. หลักสูตร GED (General Educational Development)

 • หลักสูตร: เทียบเท่าวุฒิ ม.ปลาย เน้นเนื้อหาพื้นฐาน
 • เทียบเท่า ม.5 – ม.6 ในประเทศไทย
 • เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ ต้องการความยืดหยุ่น เรียนจบไว ใช้เวลาเรียนประมาณ 6-8 เดือน
 • ข้อดี: เรียนจบไว ค่าใช้จ่ายไม่สูง
 • ข้อเสีย: เนื้อหาอาจไม่เข้มข้นเท่าหลักสูตรอื่น ไม่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่ง

เปรียบเทียบหลักสูตร IGCSEs & A Levels กับหลักสูตร IB Diploma Programme

IGCSEs (International General Certificate of Secondary Education) A-levels (Advanced Level) และ IB Diploma Programme (International Baccalaureate Diploma Programme) ต่างเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการยอมรับจาก มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เด็กไทยในปัจจุบันเลือกเรียน แต่ต้องบอกว่า หลักสูตรเหล่านี้ ในไทยยังมีสถาศึกษาที่เปิดสอนไม่มากนัก โดยแต่มีความแตกต่างกันในหลายแง่มุม ดังนี้

1. ระดับชั้น

 • IGCSEs เทียบเท่าชั้น ม.4-ม.5 ในประเทศไทย
 • A-levels  เทียบเท่าชั้น ม.6 ในประเทศไทย
 • IB Diploma Programme เทียบเท่าชั้น ม.6 ในประเทศไทย

2. เป้าหมาย

 • IGCSEs เน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐาน และ ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ การศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • A-levels เน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับ การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่เลือก
 • IB Diploma Programme เน้น การพัฒนาทักษะรอบด้าน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานวิจัย เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็น พลเมืองโลก ที่มีความรับผิดชอบ

3. หลักสูตร

 • IGCSEs นักเรียนเลือกเรียนวิชา 2-6 วิชา จาก หลากหลายกลุ่มวิชา
 • A-levels นักเรียนเลือกเรียนวิชา 3-4 วิชา ตามความสนใจ
 • IB Diploma Programme
  • นักเรียนต้องเลือกเรียน วิชาหลัก 6 วิชา จาก 6 กลุ่มวิชา
  • เรียน หลักสูตรแกนกลาง 3 หลักสูตร ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ การบริการชุมชน และเอกสารงานวิจัย

4. การวัดผล

 • IGCSEs สอบปลายภาค
 • A-levels สอบปลายภาค
 • IB Diploma Programme
  • สอบ** วิชาหลัก 6 วิชา
  • เขียน เอกสารงานวิจัย
  • ประเมิน กิจกรรม บริการชุมชน

5. ระยะเวลาการเรียน

 • IGCSEs 2 ปี
 • A-levels 2 ปี
 • IB Diploma Programme 2 ปี

6. ความยากง่าย

 • IGCSEs ง่ายกว่า A-levels และ IB Diploma Programme เน้นเนื้อหาพื้นฐาน
 • A-levels ยากปานกลาง เน้นเนื้อหาเฉพาะวิชาที่เลือกเรียน
 • IB Diploma Programme ยากที่สุด เน้นเนื้อหาเข้มข้น เน้นการคิดวิเคราะห์ และมีงานวิจัย

7. เหมาะกับ

 • IGCSEs นักเรียนที่ต้องการพื้นฐานที่แน่นในหลายวิชา
 • A-levels นักเรียนที่มั่นใจว่าอยากเรียนต่อในสายที่เลือก
 • IB Diploma Programme นักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะหลากหลาย

ซึ่งหลักสูตร IGCSEs และ A Levels เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนคู่กัน เพราะ IGCSEs เป็นเพียงเนื้อหาพื้นฐานเท่านั่น อาจจะไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาไปเรียนมหาลัยได้ จึงจำเป็นต้องเรียน A Levels ควบคู่ไปด้วย โดยหลักสูตร IB Diploma Programme มักมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า IGCSEs และ A Levels

เรียน home school มัธยมที่ไหนดี

King’s InterHigh โรงเรียนประถม-มัธยมนานาชาติออนไลน์ จากประเทศอังกฤษ มาพร้อมกับ หลักสูตร UK Curriculum ที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นที่ยอมรับจากกระทรวงศึกษาของสหราชอาณาจักร เปิดโอกาสการเรียนรูปแบบใหม่ให้กับน้องๆ อายุ 7-18 ปี ด้วยการเรียนออนไลน์ที่ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความพิเศษและศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียนทุกคน

King’s InterHigh นำเสนอโปรแกรม Home School ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงได้ทุกที่ทุกเวลา โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่:

 • ต้องการความยืดหยุ่นในการเรียนมากกว่าที่โรงเรียนแบบดั้งเดิมเสนอให้
 • อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ
 • กำลังเผชิญกับความท้าทายทางสุขภาพหรือทางกายภาพที่ทำให้การเข้าชั้นเรียนเป็นเรื่องยาก
 • ต้องการมุ่งเน้นไปที่กีฬาหรือกิจกรรมอื่น ๆ

หากใครสนใจอยาก เรียน home school หลักสูตรของ King’s InterHigh สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @kingsinterhigh หรือ โทร 02-109-9900 ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษา และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำบ้านเรียนให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน ได้สำเร็จการศึกษา ในรูปแบบที่เหมาะกับตัวผู้เรียน

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

วิธีอัพเงินเดือน ของเด็กจบใหม่ เป็น SPECIALIST ภายใน 1 ปี

หมดปัญหาเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เรียกเงินเดือนได้น้อย วิธีอัพเงินเดือน ฉบับเด็กจบใหม่ ด้วยการเรียน ป.โทออนไลน์ 1 ปีจบ ทำให้คุณเป็น SPECIALIST ด้วยระยะเวลาสั้นๆ
Read More

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระดับชั้นเรียนของไทยกับนานาชาติ

ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นของการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ทั้งระบบการศึกษานานาชาติ (American System) และระบบอังกฤษ (British System) ไขข้อสงสัย grade 12 เท่ากับ ม. อะไร
Read More

แนะนำหลักสูตรเรียน ป.โท ออนไลน์ คณะการสื่อสารทางการตลาด

การ เรียน ป.โทออนไลน์ อีกทางเลือกของการเรียนต่อ ที่กำลังได้รับความนิยม ด้วยความที่เป็นบทเรียนยืดหยุ่น สามารถจัดตารางเวลาเรียนเองได้ พร้อมทุนการศึกษา มากถึง 67%
Read More

ทำธุรกิจครั้งแรก เจ๊ง เพราะอะไร? มาหาคำตอบกัน

การเริ่มต้น ทำธุรกิจ ใหม่ เต็มไปด้วยความท้าทาย ความเสี่ยง มาดูกันว่าเพราะอะไรทำไมใครๆหลายๆคนที่เริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวถึงมักจะเจ๊ง แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร ให้เราสามารถทำธุรกิจได้
Read More

เทคนิคการทำงานแบบ “ทำน้อยแต่ได้มาก”

“ทำน้อยแต่ได้มาก” ไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจ แต่หมายถึงการโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญและมีผลลัพธ์สูง โดยใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการนี้มีพื้นฐานมาจาก กฎ 80/20
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save