9 คําถามสอบสัมภาษณ์เข้ามหา’ลัย ไปเรียนต่างประเทศ

การสมัครเรียนต่างประเทศในระดับมัธยมหรือมหาลัย ทุกคนจะต้องผ่านรอบสอบสัมภาษณ์เข้ามหา’ลัย ซึ่งมีแรงกดดันและความแข็งที่ผู้สมัครทุกคนต้องเผชิญ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์ คุณควรมีการเตรียมตัวอย่างมาอย่างดี คุณถึงจะเอาชนะการสอบสัมภาษณ์การไปเรียนต่อต่างประเทศไปได้ด้วยเคล็ดลับการเตรียมตัวดังนี้

เตรียมตัวให้พร้อมด้วยแนวคําถามสอบสัมภาษณ์เข้ามหา’ลัย

การเตรียมตัวก่อนสอบสัมภาษณ์เข้ามหา’ลัย เพื่อเรียนต่างประเทศ เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการรับเข้าศึกษาที่คุณต้องการ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้:

ศึกษาและเข้าใจสถาบันการศึกษา:

 • หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่คุณสนใจอย่างละเอียด เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่คุณต้องการศึกษา และข้อกำหนดการรับเข้าของสถาบันนั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและวิธีการสมัครเรียน.

ฝึกการสัมภาษณ์:

 • หาแนวคําถามสอบสัมภาษณ์ที่เป็นไปได้ เช่น “ทำไมคุณสนใจที่จะเรียนที่นี่?” หรือ “มีประสบการณ์การทำงานหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนที่คุณคิดว่าน่าสนใจบ้าง?” ฝึกการตอบคำถามเหล่านี้โดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ต้องการสัมภาษณ์.

ตรวจสอบเอกสารและเตรียมพร้อม:

 • ตรวจสอบเอกสารที่คุณต้องส่งพร้อมใบสมัคร เช่น ใบประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และจดหมายแนะนำ ให้แน่ใจว่าเอกสารเหล่านี้ถูกต้องและสมบูรณ์ และส่งตรวจสอบกับบุคคลที่ท่านสามารถวางใจได้ เช่น ทีมงาน Vertex Smarter จะช่วยตรวจเอกสารให้ผู้สมัครก่อนนำส่งให้มหา’ลัยทุกครั้ง

ศึกษาภาษาและทักษะการสื่อสาร:

 • ถ้าคุณจะสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของคุณ ควรศึกษาและฝึกภาษาให้ดีพอที่จะสื่อสารอย่างเป็นกันเองในการสัมภาษณ์ อาจเข้าเรียน คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ ก่อนสัมภาษณ์ก็จะเป็นตัวช่วยได้ดีเลย

แต่งกายและทริปการสัมภาษณ์:

 • แต่งกายอย่างเหมาะสมและมีระเบียบเมื่อเข้าร่วมสัมภาษณ์ แสดงความเคารพและมีความมั่นใจในตัวเอง พร้อมรองรับคำถามด้วยความสุภาพและมั่นใจ

ฝึกการสัมภาษณ์แบบกลุ่มหรือกลุ่มเล็ก:

 • หากมีสัมภาษณ์แบบกลุ่มหรือกลุ่มเล็ก ควรฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกการเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพในกลุ่ม.
  การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์เรียนต่างประเทศเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการรับเข้าศึกษาที่คุณต้องการ การทำความพร้อมและการฝึกการสัมภาษณ์เป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในขั้นตอนนี้. โชคดีในการสัมภาษณ์!

คําถามที่เจอบ่อย ในการสอบสัมภาษณ์

นี่คือตัวอย่างคำถามที่อาจถามในการสอบสัมภาษณ์เข้ามหา’ลัย และแนวคำตอบที่เป็นไปได้แนวคำตอบในภาษาอังกฤษสำหรับตัวอย่างคำถามเหล่านี้ดังนี้

– ทำไมคุณเลือกมหาลัยนี้?
“I chose this university because I have a genuine interest in the programs they offer, and I believe that this university aligns with my educational goals.”

– คุณมีความสนใจในสาขาวิชาใด?
“I am interested in [mention the field of study] because [state your reasons] and I believe that this field of study will help me develop my skills in [mention relevant skills or experiences].”

– คุณมีประสบการณ์การทำงานหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนอะไรบ้าง?
“During my time in high school, I volunteered with [mention the organization or project], which helped me enhance my [mention skills or experiences].”

– คุณมีเป้าหมายหรือแผนการศึกษาหรืออาชีพหลังจบมหาลัยไว้แล้วหรือไม่?
“Yes, I have a goal to [mention your goal or post-graduation plans] after completing my university education. I believe that this university will help me in achieving that goal.”

– มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทีมได้ดีไหม?
“Yes, I have experience working collaboratively with others on projects such as [mention a project or teamwork experience]. I have strong communication skills and can effectively contribute to a team.”

– คุณมีความสนใจในกิจกรรมนอกห้องเรียนอะไรบ้าง?
“I am interested in [mention the extracurricular activity] because I believe it helps develop skills and provides experiences that can’t be obtained solely in the classroom.”

คุณมีความสามารถในการแก้ปัญหาหรือคิดอย่างวิเคราะห์ได้หรือไม่?
“Yes, I have the ability to solve problems and think analytically. I enjoy finding solutions to challenges and learning from my mistakes.”

คุณเชื่อว่าคุณจะมีส่วนร่วมในชุมชนมหาวิทยาลัยอย่างไร?
“I believe I will contribute to the university community by [mention how you plan to contribute, such as participating in clubs, events, or volunteering]. I aim to actively engage and help enhance various aspects of the university.”

– คุณมีประสบการณ์การเรียนรู้แบบออนไลน์หรือการใช้เทคโนโลยีในการเรียนหรือไม่?
“Yes, I have experience in online learning and utilizing technology for education. I believe these experiences have made me adaptable and capable of handling different learning environments.”

คำตอบเหล่านี้เป็นแนวทางเท่านั้นและควรปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์และความถูกต้องของคุณในการสัมภาษณ์ เพื่อให้เสนอข้อมูลที่ถูกต้องและน่าสนใจต่อคณะคัดเลือกของมหาวิทยาลัยที่คุณสมัคร.

เรียนต่อต่างประเทศ ต้องเก่งภาษาอังกฤษระดับไหน

การสอบสัมภาษณ์เข้ามหา’ลัย เพื่อเรียนต่างประเทศ หรือการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในประเทศอื่นมักต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ เราจะมาพูดถึงเเนวเกณฑ์การระดับความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษที่คุณควรมี

 • ระดับ Intermediate (ระดับกลาง): ระดับ Intermediate ในภาษาอังกฤษมักเป็นระดับพื้นฐานที่คุณควรมีเพื่อการสัมภาษณ์เรียนต่างประเทศ คุณควรสามารถเขียนและอ่านเอกสารง่าย ๆ ในภาษาอังกฤษได้ และสามารถสื่อสารเบื้องต้นได้.
 • ระดับ Upper-Intermediate (ระดับกลางขึ้น): การมีความเชี่ยวชาญในระดับ Upper-Intermediate จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและเขียนเอกสารที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การอภิปรายและขอแสดงความคิดเห็นในภาษาอังกฤษ และการเตรียมคำตอบในสัมภาษณ์ได้.
 • ระดับ Advanced (ระดับสูง): ระดับ Advanced ในภาษาอังกฤษถือว่าเป็นระดับที่คุณมีความคิดเห็นและการสื่อสารที่คล่องแคล่ว สามารถเขียนเอกสารที่ซับซ้อนและมีความเข้าใจในคำศัพท์และไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อน
 • ระดับ Proficient (ระดับเชี่ยวชาญ): ระดับ Proficient เป็นระดับที่สูงที่สุดในการเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้ภาษาในระดับที่มีความคล่องแคล่วและมีความเชี่ยวชาญในการอภิปรายและเขียนเอกสารที่ซับซ้อนได้.

หากคุณต้องการสัมภาษณ์เรียนต่างประเทศในระดับมัธยม ระดับ Intermediate ถือว่าเพียงพอ แต่หากคุณต้องการสัมภาษณ์ในระดับมหาลัย คุณควรเพิ่มระดับภาษาของคุณให้มีความคล่องแคล่วมากขึ้น เป็นเรื่องสำคัญที่จะศึกษาและปฏิบัติภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์และการเรียนต่างประเทศในระดับมหาลัย

บทความอื่นที่น่าสนใจ

เรียนมหาวิทยาลัยหลักสูตร INTER ที่ไหน ค่าเทอมถูกสุด

หากคุณกำลังมองหามหาวิทยาลัย ที่เปิดหลักสูตร International หรือหลักสูตรนานาชาติในราคาที่ถูกที่สุด น่าจะเป็นการเรียนกับมหาลัยต่างประเทศ ที่คุณจะได้เรียนกับเพื่อนคุณครูต่างชาติ
Read More

สมัครงานหรือเรียนต่อควรยื่น ทรานสคริปต์ เป็นภาษาอะไร

ใบทรานสคริปหรือใบจบ (transcript) หนึ่งในเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการสมัครงาน หรือ เรียนต่อ ที่คุณจะต้องใช้ในการยืนยันการจบการศึกษา แต่หลายคนอาจสงสัยว่า ควรเลือกใช้ภาษาไหนดี
Read More

ทำไมเด็กๆถึงอยากไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ

ซัมเมอร์จะมีระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนหรือมากกว่า เป็นช่วงเวลาที่นักเรียน นักศึกษามีโอกาสทำกิจกรรมเสริมทักษะ, ฝึกงาน, หรือเข้าร่วมโครงการการศึกษาต่อ ซึ่งการเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ ก็เป็นที่นิยม
Read More

เตรียมให้พร้อม เอกสารสมัครเรียน ป.โท ต่างประเทศ ต้องใช้อะไรบ้าง

การเตียมเอกสารเพื่อไปเรียนต่อ ป.โท ต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะเอกสารที่เราจะใชยื่นนั่น จะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก เหมือนเป็นใบเบิกทางใบแรกของการไปเรียนต่อ
Read More

แจกทุนป.โท ต่างประเทศ สูงสุด 400,000 บาท ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องเขียน essay

ใครอยากเรียนต่อป.โท มาทางนี้ Vertex Smarter ผู้นำแนะแนวเรียนต่อออนไลน์ระดับโลก ที่มีทุนการศึกษาสนับสนุนให้กับทุกคน สูงสุด 400,000 บาท โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียน essay ไม่ต้องสอบชิงทุน
Read More

รู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาที่ต้องเรียนต่อปริญญาโท MBA

MBA ป.โท ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ หรือต้องการหา Connection เพราะMBA ไม่ใช่แค่ความรู้ทางธุรกิจเท่านั่น ยังเป็นแหล่งรวมนักธุรกิจชั้นนำที่ดีเลย
Read More