5 ขั้นตอนเขียน E-Mail สมัครงานแบบละเอียด เขียนครบตามนี้ได้งานแน่นอน

การเขียน E-Mail สมัครงาน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการสมัครงานในยุคปัจจุบัน เพราะในหลายๆบริษัทก็จะใช้ E-Mail เป็นช่องทางหลักที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) การเขียน E-Mail สมัครงานที่ดี จะช่วยสร้างความประทับใจแรกพบ และเพิ่มโอกาสในการได้รับเชิญสัมภาษณ์

วิธีเขียน E-Mail สมัครงาน

1. หัวข้ออีเมล์ ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน ระบุตำแหน่งที่สมัคร เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับอีเมล์ในทันที

ตัวอย่าง:

 ” [ชื่อของคุณ] – สมัครงานในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] “

2. เนื้อหาอีเมล์ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญ เพราะเราจะต้องเขียนให้แสดงถึง ความสนใจของคุณในตำแหน่งงานและบริษัทนั้น ๆ อย่างชัดเจน และแสดงความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะทำงานได้ดีในตำแหน่งนั้น และอธิบายประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องและทักษะที่คุณมีที่สามารถตอบโจทย์งานได้ ซึ่งประกอบไปด้วบ

การทักทาย คือการเขียนเอ่ยถึงบุคคลที่คุณกำลังส่งเมล์ไปหา โดยมักจะใช้ชื่อผู้รับ เช่น “เรียนคุณ [ชื่อผู้รับ]” กรณีที่ไม่ทราบชื่อผู้รับเมล์ให้ใช้คำว่า “เรียนแผนกทรัพยากรบุคคล”
การแนะนำตัว เริ่มต้นอีเมลด้วยการแนะนำตัวเองโดยสั้น ๆ อธิบายชื่อ เนื้อหาเกี่ยวเกี่ยวกับตัวเอง ระดับการศึกษา ทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ประสบการณ์การทำงาน และทักษะ รวมถึงการอธิบายว่าทำไมถึงสนใจสมัครงานตำแหน่งนี้

ตัวอย่าง:

ดิฉัน/ผมชื่อ [ชื่อของคุณ] มีประสบการณ์ [จำนวนปี] ปี ในสายงาน [สายงาน] ดิฉัน/ผมมีความสนใจใน [สิ่งที่สนใจ] และมีความเชี่ยวชาญด้าน [ทักษะ] ดิฉัน/ผมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] จาก [แหล่งที่มา] และรู้สึกทึ่งกับ [สิ่งที่ทึ่งเกี่ยวกับงาน] ดิฉัน/ผมจึงอยากสมัครงานในตำแหน่งนี้เพื่อ [เป้าหมาย]

3. บอกเล่าประสบการณ์และทักษะ โดยเราจะอธิบายประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องและทักษะที่คุณมีที่สามารถตอบโจทย์การทำงานได้ ซึ่งมักจะเน้นเขียนในผลงานที่วัดผลได้

ตัวอย่าง:

ในตำแหน่งปัจจุบัน ดิฉัน/ผมมีหน้าที่ [อธิบายหน้าที่] ดิฉัน/ผมเคย [อธิบายผลงาน] ซึ่งส่งผลให้ [ผลลัพธ์] ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าทักษะและประสบการณ์ของดิฉัน/ผมจะช่วยให้บริษัท [อธิบายสิ่งที่คุณจะช่วยบริษัท]

4. เหตุผลที่สนใจในตำแหน่งงาน อธิบายว่าทำไมคุณสนใจในตำแหน่งงานนี้และบริษัทนี้ โปรดเน้นถึงความรู้สึกและความมุ่งมั่นของคุณอธิบายว่าทำไมถึงอยากทำงานในบริษัทนี้

ตัวอย่าง:

ดิฉัน/ผมมีความสนใจใน [สิ่งที่สนใจเกี่ยวกับบริษัท] ดิฉัน/ผมรู้สึกประทับใจกับ [สิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับบริษัท] ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าดิฉัน/ผมจะเป็นส่วนหนึ่งของ [อธิบายสิ่งที่คุณจะช่วยบริษัทได้]

5. ขอขอบคุณและขอโอกาสสัมภาษณ์  ปิดอีเมลด้วยการขอบคุณสำหรับการพิจารณาและแสดงความกรุณาที่จะได้รับโอกาสสัมภาษณ์ ระบุข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ให้ผู้รับอีเมลสามารถติดต่อกลับได้

ตัวอย่าง:

ดิฉัน/ผมขอขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณา ดิฉัน/ผมยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ qualifications ของดิฉัน/ผม และหวังว่าจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับท่าน

ขอแสดงความนับถือ
[ชื่อของคุณ]
[เบอร์โทรศัพท์]
[อีเมล์]

เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้คุณตรวจสอบการสะกด ไวยากรณ์ และความชัดเจนของข้อความก่อนส่งอีเมลเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ไม่จำเป็น โดยเขียนอีเมล์ให้มีความกระชับ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นทางการ และหากมีเอกสารแนบอย่าง เรซูเม่ (CV) , จดหมายสมัครงาน (Cover Letter) , ผลงานที่เกี่ยวข้อง ควรแนบใส่ E-Mail ไปด้วย

ตัวอย่าง E-Mail สมัครงาน

หัวข้อ: [ชื่อของคุณ] – สมัครงานในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง]

เรียนคุณ [ชื่อผู้รับ]

ดิฉัน/ผมชื่อ [ชื่อของคุณ] มีประสบการณ์ [จำนวนปี] ปี ในสายงาน [สายงาน] ดิฉัน/ผมมีความสนใจใน [สิ่งที่สนใจ] และมีความเชี่ยวชาญด้าน [ทักษะ] ดิฉัน/ผมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] จาก [แหล่งที่มา] และรู้สึกทึ่งกับ [สิ่งที่ทึ่งเกี่ยวกับงาน] ดิฉัน/ผมจึงอยากสมัครงานในตำแหน่งนี้เพื่อ [เป้าหมาย]

ดิฉัน/ผมชื่อ [ชื่อของคุณ] มีประสบการณ์ [จำนวนปี] ปี ในสายงาน [สายงาน] ดิฉัน/ผมมีความสนใจใน [สิ่งที่สนใจ] และมีความเชี่ยวชาญด้าน [ทักษะ] ดิฉัน/ผมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] จาก [แหล่งที่มา] และรู้สึกทึ่งกับ [สิ่งที่ทึ่งเกี่ยวกับงาน] ดิฉัน/ผมจึงอยากสมัครงานในตำแหน่งนี้เพื่อ [เป้าหมาย]

ในตำแหน่งปัจจุบัน ดิฉัน/ผมมีหน้าที่ [อธิบายหน้าที่] ดิฉัน/ผมเคย [อธิบายผลงาน] ซึ่งส่งผลให้ [ผลลัพธ์] ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าทักษะและประสบการณ์ของดิฉัน/ผมจะช่วยให้บริษัท [อธิบายสิ่งที่คุณจะช่วยบริษัท]

ดิฉัน/ผมมีความสนใจใน [สิ่งที่สนใจเกี่ยวกับบริษัท] ดิฉัน/ผมรู้สึกประทับใจกับ [สิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับบริษัท] ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าดิฉัน/ผมจะเป็นส่วนหนึ่งของ [อธิบายสิ่งที่คุณจะมีส่วนช่วยให้บริษัท]

ดิฉัน/ผมขอขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณา ดิฉัน/ผมยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ qualifications ของดิฉัน/ผม และหวังว่าจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับท่าน

ขอแสดงความนับถือ
[ชื่อของคุณ]
[เบอร์โทรศัพท์]
[อีเมล์]

สรุป

ด้วยเทคนิคเหล่านี้ คุณสามารถเขียนหัวข้ออีเมล์ให้กระชับและดีได้อย่างมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการดึงดูดความสนใจของผู้รับอีเมล์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน สื่อสารทางธุรกิจ หรือเรื่องใดๆ ที่คุณต้องการสื่อสารและแต่งงานในอีเมล์ล้วน ๆ ควรมีหัวข้อที่น่าสนใจและเรียบเรียงอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ!

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

วิธีอัพเงินเดือน ของเด็กจบใหม่ เป็น SPECIALIST ภายใน 1 ปี

หมดปัญหาเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เรียกเงินเดือนได้น้อย วิธีอัพเงินเดือน ฉบับเด็กจบใหม่ ด้วยการเรียน ป.โทออนไลน์ 1 ปีจบ ทำให้คุณเป็น SPECIALIST ด้วยระยะเวลาสั้นๆ
Read More

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระดับชั้นเรียนของไทยกับนานาชาติ

ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นของการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ทั้งระบบการศึกษานานาชาติ (American System) และระบบอังกฤษ (British System) ไขข้อสงสัย grade 12 เท่ากับ ม. อะไร
Read More

แนะนำหลักสูตรเรียน ป.โท ออนไลน์ คณะการสื่อสารทางการตลาด

การ เรียน ป.โทออนไลน์ อีกทางเลือกของการเรียนต่อ ที่กำลังได้รับความนิยม ด้วยความที่เป็นบทเรียนยืดหยุ่น สามารถจัดตารางเวลาเรียนเองได้ พร้อมทุนการศึกษา มากถึง 67%
Read More

ทำธุรกิจครั้งแรก เจ๊ง เพราะอะไร? มาหาคำตอบกัน

การเริ่มต้น ทำธุรกิจ ใหม่ เต็มไปด้วยความท้าทาย ความเสี่ยง มาดูกันว่าเพราะอะไรทำไมใครๆหลายๆคนที่เริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวถึงมักจะเจ๊ง แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร ให้เราสามารถทำธุรกิจได้
Read More

เทคนิคการทำงานแบบ “ทำน้อยแต่ได้มาก”

“ทำน้อยแต่ได้มาก” ไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจ แต่หมายถึงการโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญและมีผลลัพธ์สูง โดยใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการนี้มีพื้นฐานมาจาก กฎ 80/20
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save