แนะนำหลักสูตรเรียน ป.โท ออนไลน์ คณะการสื่อสารทางการตลาด

การศึกษาต่อ ปริญญาโทด้านการตลาด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ และโอกาสทางการงานในสายงานการตลาด ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากมายที่เสนอหลักสูตร เรียน ป.โท การตลาด ที่มีคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในบทความนี้ เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จัก หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ คณะการตลาด ที่ IU International University of Applied Sciences มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเยอรมัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการศึกษาในเยอรมนีก็ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันตก

 เรียน ป.โท การตลาด ที่ไหนดี

หลักสูตรปริญญาโทด้านการตลาดของ IU International University of Applied Sciences มุ่งเน้นให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาด การจัดการแบรนด์ และการสื่อสารในตลาดโลก ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะในการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้สามารถเรียนออนไลน์ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเรียน ป.โท และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในมหาลัย IU มีสาขาให้คุณเลือกถึง 4 สาขา ดังนี้

Growth Hacking for Entrepreneurs

สาขา Growth Hacking for Entrepreneurs ของ IU International University of Applied Sciences มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Growth Hacking ซึ่งรวมถึงการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจ โดยมีวิชาที่หลากหลาย อาทิเช่น

 • Digital Marketing and Analytics การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของการตลาดดิจิทัล
 • Product Management การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 • Financial Management for Startups การบริหารการเงินและการระดมทุนสำหรับธุรกิจเริ่มต้น
 • Growth Strategies การพัฒนาและนำกลยุทธ์การเติบโตไปใช้เพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาด

Digital Marketing

สาขาการตลาดดิจิทัลของ IU International University of Applied Sciences มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่ทันสมัยในด้านการตลาดดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสร้างและจัดการกลยุทธ์การตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอน เช่น

 • Digital Marketing Strategies การพัฒนาและดำเนินการแผนการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร
 • Media Marketing การใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และการมีส่วนร่วมของลูกค้า
 • Search Engine Optimization เทคนิคในการปรับปรุงการมองเห็นและการจัดอันดับเว็บไซต์บนเครื่องมือค้นหา
 • Content Marketing การสร้างและกระจายเนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อดึงดูดและรักษากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
 • Data Analytics in Marketing การใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจทางการตลาดและวัดประสิทธิภาพของแคมเปญ

Growth Hacking

สาขา Growth Hacking ที่ IU International University of Applied Sciences มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการสร้างและขยายธุรกิจผ่านกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบประยุกต์ โดยเน้นการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการเติบโตของธุรกิจ 

 • Data Analysis and Data Management คุณจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกและการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • Digital marketing strategy กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล รวมถึงการใช้ SEO, การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, และการโฆษณาออนไลน์ เพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
 • Growth Hacking เรียนรู้การใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การทดสอบ A/B, การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าสูง

Master of Arts in Marketing Management

สาขา Master of Arts in Marketing Management ของ IU International University of Applied Sciences มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้เน้นที่การจัดการการตลาดแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งการวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาด

 • Advanced Marketing Principles ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การทำวิจัยตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • Brand Management and Communications เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและการจัดการแบรนด์ การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดและกลยุทธ์การสื่อสาร
 • Digital Marketing and Social Media เน้นการใช้เครื่องมือดิจิทัลและสื่อสังคมในการทำการตลาด
 • International Marketing ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการตลาดในบริบทระหว่างประเทศ และการปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศ

ค่าเรียน ป.โทออนไลน์ การตลาด

ค่าเทอมสำหรับหลักสูตรนี้ในรูปแบบออนไลน์เริ่มต้นที่ประมาณ €3,945 – €5,940 (ประมาณ 160,917 – 242,293 บาท) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ซึ่งการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ค่าเทอมจะค่อนข้างถูกกว่าปกติ รวมถึงเป็นเรทของประเทศเยอรมันจึงทำให้ค่าเทอมสำหรับการเรียนที่นี่จึงถูกมากขึ้น

เรียน ป.โท การตลาด จบมาทํางานอะไรได้บ้าง

โอกาสในการทำงานสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะการสื่อสารทางการตลาด สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปปรับใช้กับการธุรกิจของตัวเอง หรือสายอาชีพต่างๆ ดังนี้

การตลาดและการโฆษณา สามารถทำงานในตำแหน่งผู้จัดการการตลาด, นักวิเคราะห์การตลาด, ผู้จัดการแบรนด์, และตำแหน่งอื่นๆ ในแผนกการตลาดขององค์กรใหญ่, เอเจนซี่โฆษณา, หรือบริษัทขนาดเล็กที่เน้นด้านการตลาดและการสื่อสาร

การขายและการพัฒนาธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ, หรือผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์ตลาดและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้า

การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด สามารถทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจและตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดีขึ้น

การบริหารจัดการแบรนด์ ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการแบรนด์หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการภาพลักษณ์ของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ในตลาด

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สามารถทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล, ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, หรือผู้จัดการแคมเปญดิจิทัล โดยเน้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

หลักสูตรนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานระดับนานาชาติ โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในบริษัทข้ามชาติ, องค์กรระหว่างประเทศ, หรือเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวได้ นอกจากนี้ การศึกษาที่ IU ยังได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลกเช่น AACSB และ FIBAA ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความน่าเชื่อถือในสายงานมากขึ้น

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

วิธีอัพเงินเดือน ของเด็กจบใหม่ เป็น SPECIALIST ภายใน 1 ปี

หมดปัญหาเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เรียกเงินเดือนได้น้อย วิธีอัพเงินเดือน ฉบับเด็กจบใหม่ ด้วยการเรียน ป.โทออนไลน์ 1 ปีจบ ทำให้คุณเป็น SPECIALIST ด้วยระยะเวลาสั้นๆ
Read More

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระดับชั้นเรียนของไทยกับนานาชาติ

ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นของการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ทั้งระบบการศึกษานานาชาติ (American System) และระบบอังกฤษ (British System) ไขข้อสงสัย grade 12 เท่ากับ ม. อะไร
Read More

แนะนำหลักสูตรเรียน ป.โท ออนไลน์ คณะการสื่อสารทางการตลาด

การ เรียน ป.โทออนไลน์ อีกทางเลือกของการเรียนต่อ ที่กำลังได้รับความนิยม ด้วยความที่เป็นบทเรียนยืดหยุ่น สามารถจัดตารางเวลาเรียนเองได้ พร้อมทุนการศึกษา มากถึง 67%
Read More

ทำธุรกิจครั้งแรก เจ๊ง เพราะอะไร? มาหาคำตอบกัน

การเริ่มต้น ทำธุรกิจ ใหม่ เต็มไปด้วยความท้าทาย ความเสี่ยง มาดูกันว่าเพราะอะไรทำไมใครๆหลายๆคนที่เริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวถึงมักจะเจ๊ง แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร ให้เราสามารถทำธุรกิจได้
Read More

เทคนิคการทำงานแบบ “ทำน้อยแต่ได้มาก”

“ทำน้อยแต่ได้มาก” ไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจ แต่หมายถึงการโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญและมีผลลัพธ์สูง โดยใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการนี้มีพื้นฐานมาจาก กฎ 80/20
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save