เรียนต่อปริญญาโท กับ เรียน MBA คืออันเดียวกันไหม?

การตัดสินใจที่จะเรียนในระดับปริญญาโท (Master’s degree) เป็นการตัดสินใจที่สำคัญและคาดหวังจะมีผลต่ออนาคตของคุณอย่างมาก เพราะจะช่วยให้คุณมีความรู้ในเรื่องนั้นๆและสามารถนำไปต่อยอดได้เป็นอย่างดี หากคุณกำลังพิจารณาระหว่างการเรียนต่อปริญญาโทเฉพาะทางและการเรียน MBA (Master of Business Administration) มาเราจะช่วยคุณทำความเข้าใจข้อดีและความแตกต่างของทั้งสองระดับการศึกษา

การเรียนต่อปริญญาโทดีอย่างไร

กาเรียนต่อปริญญาโทจะเน้นสาขาวิชาเฉพาะช่วยให้คุณมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาที่คุณสนใจมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งจะมีจุดเด่นอยู่ 2 อย่างใหญ่ๆดังนี้

  • การวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์: ระดับปริญญาโทมักต้องการการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
  • การเรียนแบบทฤษฎี: การเรียนระดับปริญญาโทมักมีส่วนใหญ่เป็นการเรียนแบบทฤษฎี ที่เน้นการศึกษาและการส่งเสริมความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางวิชาการ

MBA คืออะไร

MBA ย่อมาจาก “Master of Business Administration” ในภาษาไทยแปลว่า “ปริญญาโทในการบริหารธุรกิจ” หรือ ” เรียน ป โท บริหารธุรกิจ” ซึ่ง MBA คือการเรียนต่อปริญญาโทที่เน้นในด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ

  • การเรียนแบบปฏิบัติ: การเรียน MBA เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงของธุรกิจ
  • การเรียนแบบกลุ่ม: หลักสูตร MBA มักให้โอกาสในการเรียนรู้จากผู้อื่นและแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนร่วมเรียน ซึ่งเสริมสร้างการสร้างเครือข่าย
  • เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป: MBA ช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะในการบริหารทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ในหลากหลายสาขาของธุรกิจ
  • เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจ: หลักสูตร MBA สอนการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ การวางแผนกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

“ปริญญาโท (Master’s Degree) ในบริหาร (Business Administration) หรือที่รู้จักกันด้วยกล่าวว่า MBA (Master of Business Administration) นั้น เป็นสิ่งเดียวกัน คุณสามารถเรียกปริญญานี้ว่า ‘ปริญญาโทในบริหาร’ หรือ ‘MBA’ ได้โดยไม่มีความแตกต่าง”

ความแตกต่างระหว่างเรียนป.โทสาขาต่างๆ VS เรียนMBA

  • เป้าหมายอาชีพ: การเรียนระดับปริญญาโทเน้นการเชี่ยวชาญและการวิจัยในสาขาเฉพาะ ในขณะที่ MBA เน้นการเรียนรู้ทางธุรกิจและการเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทผู้บริหาร
  • การเรียนรู้แบบทฤษฎี vs. ปฏิบัติ: การเรียนระดับปริญญาโทมีมากเป็นการเรียนรู้แบบทฤษฎี ในขณะที่ MBA เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้
  • เวลาและยืดหยุ่น: การเรียนระดับปริญญาโทมักมีความยืดหยุ่นในการวางตารางการเรียน ในขณะที่ MBA มักเป็นหลักสูตรเต็มเวลาหรือนานาสาขาที่ต้องใช้เวลามากขึ้น
  • การตัดสินใจ: การเรียนระดับปริญญาโทช่วยพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และการทำงานวิจัย ในขณะที่ MBA ช่วยพัฒนาทักษะในการตัดสินใจทางธุรกิจและการบริหาร

ค่าเทอมป.โทบริหาร (MBA) แพงไหม

ค่าเทอมของระดับปริญญาโทในสาขาบริหาร (MBA) สามารถแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัยและโปรแกรมที่คุณเลือกศึกษา ค่าเทอมมีการกำหนดราคาที่แตกต่างกันระหว่างสถาบันการศึกษาและประเทศ แต่มักจะถือว่า MBA เป็นหนึ่งในประเภทของการศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยมากแล้ว ค่าเทอมของ MBA จะเพิ่มขึ้นตามระดับของมหาวิทยาลัยและชื่อเสียงของโปรแกรมนั้น ๆ

นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณเลือกศึกษาด้วย ประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันในทุกระดับการศึกษาอาจมีค่าเทอมที่แตกต่างกันอย่างมาก ยังมีความแตกต่างในค่าเทอมระหว่างสาขาสถาบันการศึกษา เช่น MBA ที่เน้นการเรียนรู้ทางธุรกิจและการจัดการทั่วไปอาจมีค่าเทอมที่ต่างจาก MBA ที่เน้นสาขาเฉพาะ เช่น MBA ในการเงินหรือการตลาด

ควรตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจเพื่อดูค่าเทอมที่แนะนำและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน ทุนการศึกษา หรือโอกาสของทุนที่อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา MBA ของคุณในที่สุด ไม่ว่าคุณจะเลือกการเรียนระดับปริญญาโทหรือ MBA การเรียนระดับสูงเป็นการลงทุนในอนาคตของคุณ ควรพิจารณาเป้าหมายอาชีพและสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของคุณในอนาคต ซึ่งในมหาวิทยาลัย International University of Applied Sciences (IU) ก็มีเปิดหลักสูตรทั้ง Master’s degree และ Master of Business Administration หากใครกำลังสนใจจะเรียนต่อด้านใดด้านนึง หรือ เรียน MBA onlineต่างประเทศ ก็นับว่าตัวมหาลัยนี้มีความเหมาะสมอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถเรียนออนไลน์ได้อีกด้วย ทำให้สะดวกประหยัดเวลา และสามารถางแพลนเรื่องเรียนให้เหมาะแก่ตัวเองได้ดี นอกจากนี้ยังมีรองรับจากสากลทำให้มั่นใจได้ว่าหากมาเรียนกับทาง IU ก็จะมีคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่างแน่นอน

บทความอื่นที่น่าสนใจ

เรียนมหาวิทยาลัยหลักสูตร INTER ที่ไหน ค่าเทอมถูกสุด

หากคุณกำลังมองหามหาวิทยาลัย ที่เปิดหลักสูตร International หรือหลักสูตรนานาชาติในราคาที่ถูกที่สุด น่าจะเป็นการเรียนกับมหาลัยต่างประเทศ ที่คุณจะได้เรียนกับเพื่อนคุณครูต่างชาติ
Read More

สมัครงานหรือเรียนต่อควรยื่น ทรานสคริปต์ เป็นภาษาอะไร

ใบทรานสคริปหรือใบจบ (transcript) หนึ่งในเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการสมัครงาน หรือ เรียนต่อ ที่คุณจะต้องใช้ในการยืนยันการจบการศึกษา แต่หลายคนอาจสงสัยว่า ควรเลือกใช้ภาษาไหนดี
Read More

ทำไมเด็กๆถึงอยากไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ

ซัมเมอร์จะมีระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนหรือมากกว่า เป็นช่วงเวลาที่นักเรียน นักศึกษามีโอกาสทำกิจกรรมเสริมทักษะ, ฝึกงาน, หรือเข้าร่วมโครงการการศึกษาต่อ ซึ่งการเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ ก็เป็นที่นิยม
Read More

เตรียมให้พร้อม เอกสารสมัครเรียน ป.โท ต่างประเทศ ต้องใช้อะไรบ้าง

การเตียมเอกสารเพื่อไปเรียนต่อ ป.โท ต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะเอกสารที่เราจะใชยื่นนั่น จะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก เหมือนเป็นใบเบิกทางใบแรกของการไปเรียนต่อ
Read More

แจกทุนป.โท ต่างประเทศ สูงสุด 400,000 บาท ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องเขียน essay

ใครอยากเรียนต่อป.โท มาทางนี้ Vertex Smarter ผู้นำแนะแนวเรียนต่อออนไลน์ระดับโลก ที่มีทุนการศึกษาสนับสนุนให้กับทุกคน สูงสุด 400,000 บาท โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียน essay ไม่ต้องสอบชิงทุน
Read More

รู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาที่ต้องเรียนต่อปริญญาโท MBA

MBA ป.โท ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ หรือต้องการหา Connection เพราะMBA ไม่ใช่แค่ความรู้ทางธุรกิจเท่านั่น ยังเป็นแหล่งรวมนักธุรกิจชั้นนำที่ดีเลย
Read More