ทำไมค่าเทอมเรียนปริญญาโท ถึงถูกกว่าปริญญาตรี

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไม ค่าเทอมปริญญาโท ถึงราคาถูกกว่า ปริญญาตรี ซึ่งปัจจัยสำคัญคือจำนวนหน่อยกิตปริญญาโทมักมีจำนวนหน่วยกิตที่น้อยกว่าปริญญาตรี ซึ่งทำให้ค่าเทอมถูกลง รวมถึงระยะเวลาในการเรียนของป.โท จะใช้เวลาต่ำสุดแค่ 1.5 ปีเท่านั้น

ปริญญาตรีมักมีจำนวนหน่วยกิตรวมประมาณ 120-140 หน่วยกิต ในขณะที่ปริญญาโทมักมีจำนวนหน่วยกิตรวมที่ต้องการสำเร็จการศึกษาประมาณ 36-48 หน่วยกิต แต่มีบางโปรแกรมที่ต้องการหน่วยกิตมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนและสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือก

ค่าหน่วยกิต คืออะไร

หน่วยกิตคือ หน่วยวัดที่ใช้ในการนับปริมาณการเรียน โดยหน่วยกิตบ่งบอกถึงปริมาณของการเรียนที่นักศึกษาต้องเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในระหว่างภาคการศึกษาหรือภาคเรียน ซึ่งมีความแตกต่างไปตามมหาวิทยาลัยและแต่ละคณะ

นักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาจะได้รับหน่วยกิตตามจำนวนที่กำหนดไว้ ชสำหรับแต่ละรายวิชานั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว หน่วยกิตจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการศึกษาของนักศึกษา และถูกใช้ในการคำนวณผลการศึกษาทั้งหมดของนักศึกษาในภาคการศึกษาหรือภาคเรียนนั้น ๆ

ค่าเทอมมีอะไรบ้าง

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยคือ ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายในแต่ละภาคการศึกษาหรือภาคเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยหลายรายการทั้งค่าลงทะเบียน, ค่าใช้จ่ายทั่วไป, และค่าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น

ค่าเทอมมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับมหาลัย และคณะที่นักศึกษาเลือก เช่น ค่าเทอมสำหรับหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์อาจแตกต่างจากค่าเทอมของหลักสูตรทางมนุษยศาสตร์ เพราะหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์นั่นจะต้องมีการทดลอง และอาจจะต้องใช้อุปกรณ์มากกว่ามนุษศาสตร์ นอกจากนี้ มีการคำนวณค่าเทอมต่อเทอมตามนโยบายและระเบียบของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและจ่ายเงินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ค่าหน่วยกิตกับค่าเทอมอันเดียวกันไหม

ค่าหน่วยกิตและค่าเทอมไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ค่าหน่วยกิตเป็นค่าที่นับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงเรียนในรายวิชาต่าง ๆ แต่ละวิชาก็จะมีหน่วยกิตไม่เท่า ซึ่งมีค่าต่างกันตามวิชาและมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเรียน ส่วนค่าเทอมเป็นค่าที่นักศึกษาต้องจ่ายในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยค่าลงทะเบียน, ค่าใช้จ่ายทั่วไป, และค่าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดังนั้น ค่าหน่วยกิตและค่าเทอมไม่ได้เป็นอันเดียวกันและมีการคำนวณและกำหนดค่าต่าง ๆ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยตามนโยบายของตนเอง ซึ่งบางมหาลัยจะรวมค่าหน่วยกิตไปกับค่าเทอมแล้ว แต่กรณีที่เราสอบไม่ผ่าน จะต้องลงเรียนใหม่ ก็อาจจะต้องจ่ายค่าหน่วยกิตส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา

เรียนป.โท ทำไมถึงจบไวกว่า ป.ตรี

ระยะเวลาในการเรียนระดับปริญญาโทถึงแม้ว่าจะใช้เวลาในการเรียนน้อยกว่าปริญญาตรีก็จริง แต่นั่นเป็นเพราะอะไร เราได้รวบรวมเหตุผลมาบอก

1. เน้นความเชี่ยวชาญ: โปรแกรมปริญญาโทมักมีการเน้นความเชี่ยวชาญและการศึกษาในระดับลึกมากขึ้น ทำให้สามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น
2. เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีประสบการณ์: โปรแกรมปริญญาโทมักจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานมีโอกาสที่จะสามารถปรับตัวกับรายวิชาได้รวดเร็ว
3. โครงการบูรณาการ: บางโปรแกรมปริญญาโทอาจมีโครงการบูรณาการหรือโครงการที่ทำให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น.
4. การยอมรับนักศึกษาที่มีความรู้มาก่อน: บางโปรแกรมปริญญาโทยอมรับนักศึกษาที่มีความรู้มาก่อน ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการศึกษาได้

การเลือกเรียนระดับปริญญาโทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการศึกษาของแต่ละบุคคล บางคนอยากเรียนเพื่อเปลี่ยนสายงาน , อัฟฐานเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งปริญญาโทในปัจจุบันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณเชียวชาญในด้านที่คุณเรียนจบมามากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนป.โท ต่างประเทศ ก็จะช่วยการันตรีเรื่องภาษาให้กับคุณด้วย

บทความอื่นที่น่าสนใจ

6 ลักษณะนิสัยของ Data Scientist  ต้องมี

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติ การเขียนโปรแกรม และความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์อนาคตผู้ที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้เหมาะมาก
Read More

วิธีเขียน E-Mail สมัครงานแบบละเอียด เขียนครบตามนี้ได้งานแน่นอน

การเขียน E-Mail สมัครงาน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการสมัครงานในยุคปัจจุบัน เพราะในหลายๆบริษัทก็จะใช้ E-Mail เป็นช่องทางหลักที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
Read More

เทคนิคค้นหาตัวเอง เรียนคณะอะไรดี ด้วย Gap Year

หลายคนยังคงสับสนกับตัวเองว่าจะ เรียนคณะอะไรดี Gap Year เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ค้นพบตัวเองก่อนเลือกคณะที่จะเรียน เพื่อให้คุณเลือกเรียนในคณะที่คุณจะประสบความสำเร็จ
Read More

เรียน data science ที่ไหนดี เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

สาขาวิชา Data Science เป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเรียน Data Science ที่ไหน จึงเป็นคำถามของผู้ที่ต้องการทำงานสาย Data Science
Read More
11-วิธี-เรียนไปด้วย-ทำงานไปด้วย-ให้จบได้จริง

11 วิธี เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ให้จบได้จริง และมีประสิทธิภาพ

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ให้จบจริง สามารถทำได้ แต่มันต้องใช้เวลา ความทุ่มเท และการเสียสละอย่างมีกลยุทธ์ ในบทความนี้ได้รวบรวม 11 เทคนิคที่จะทำให้คุณเรียนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
Read More
ปี-2024-ควรทำธุรกิจอะไรดี

ในปี 2024 ควรทำธุรกิจอะไรดี สำรวจเทรนด์ธุรกิจที่ทำแล้วรุ่ง

สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ การรู้ทันเทรนด์ธุรกิจเป็นตัวช่วยอย่างสำคัญในการนำทางและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ และการต่อปริญญาโท ก็เป็นอีกปัจจัยในการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
Read More