อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การเริ่มต้นเตรียมตัวสำหรับการ เรียนต่อต่างประเทศ เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาดูกันว่าขั้นตอนการเตรียมตัวในการเรียนต่อต่างประเทศมีอะไรบ้าง

การเรียนต่อต่างประเทศมีอะไรบ้าง

 1. วางแผนและวัตถุประสงค์ กำหนดวัตถุประสงค์การเรียน เช่น คุณต้องการประสบความสำเร็จในสาขาวิชาใด และทำไมคุณอยากเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้คุณสามารถเลือกประเทศและสถาบันการศึกษาที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ถูกต้อง
 2. เตรียมเอกสาร เตรียมเอกสารสมัครเรียน เช่น ใบสมัคร เอสเอ็มเอส และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อย แนะนำให้เริ่มเตรียมเอกสารล่วงหน้า เนื่องจากกระบวนการนี้อาจใช้เวลามาก 
 3. ทำความเข้าใจกฎระเบียบและวัฒนธรรม: ศึกษากฎระเบียบและวัฒนธรรมของประเทศที่คุณจะไปเรียน เพื่อให้คุณปรับตัวและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
 4. ศึกษาภาษา หากประเทศที่คุณจะไปเรียนต้องการการสนทนาที่เป็นภาษาที่แตกต่างจากภาษาแม่ของคุณ คุณควรศึกษาภาษานั้นให้เพียงพอ เพื่อให้คุณสามารถเรียนและสื่อสารได้รับ อาทิเช่น  Speak Up Thailand สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นในการสนทนา

ประเทศที่น่าไปเรียนต่อ มีอะไรบ้าง

การเรียนต่อต่างประเทศก็มีหลากหลายประเทศที่น่าสนใจสำหรับการเรียนต่อ จึงได้ทำการยกตัวอย่างประเทศที่สนน่าสนใจมาว่ามีที่ไหนบ้างที่เหมาะแก่การเรียนต่อ และในข้อดีของประเทศนั้นๆมีอะไรบ้าง

 1. สหรัฐอเมริกา มีมหาวิทยาลัยชั้นนำและความหลากหลายทางวิชาการ อีกทั้งมีโปรแกรมที่เน้นการวิจัยและนวัตกรรม
 2. สวิสเซอร์แลนด์ มีคุณภาพการศึกษาที่สูง ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาในหลายสาขา
 3. ออสเตรเลีย มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในสากล มีสภาพแวดล้อมและการดูแลที่ดี
 4. เยอรมัน เยอรมนีมีมาตรฐานการศึกษาที่สูง ค่าเทอมถูก มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษามีความเชื่อถือได้และมีการสอนที่เน้นการวิจัยและนวัตกรรม

การสอบเรียนต่อต่างประเทศยากไหม

การสอบเรียนต่อต่างประเทศไม่ใช่เรื่องที่ยากมาก แต่มีขั้นตอนและความพร้อมที่ต้องพิจารณาอย่างถูกต้องเพื่อประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องสอบและขั้นตอนที่ควรทำ :

 • การสอบภาษา: หากคุณต้องการเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเจ้าของคุณเป็นภาษาหลัก คุณอาจต้องสอบภาษา เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, หรือแบบสอบภาษาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและประเทศปลายทางที่คุณเลือก
 • การสอบทั่วไป: มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีการสอบทั่วไปที่ต้องผ่าน เช่น SAT, ACT, GRE, GMAT, หรือ LSAT ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาและสาขาที่คุณเลือก
 • ความสนใจและผลการเรียน: บางมหาวิทยาลัยอาจต้องการให้คุณยื่นใบสมัครพร้อมกับผลการเรียนที่ดีในระดับมัธยมปลายหรือระดับประถมศึกษาตอนปลาย และเอกสารเสริมเพิ่มเติม
 • คำสำคัญ: บางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องการคำสำคัญหรือคำประกอบ (Essay) ที่บอกเรื่องราวและเหตุผลที่คุณต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนั้น
 • เอกสารเสริม: มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจต้องการเอกสารเสริมอื่นๆ เช่น จดหมายแนะนำ, เอกสารสุขภาพ, หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษ
 • ขั้นตอนการสมัคร: ลงทะเบียนสอบและส่งใบสมัครตามกำหนดของมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก

สิ่งที่ทำให้สำเร็จในการสอบเรียนต่อต่างประเทศคือการเตรียมตัวอย่างดี ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและโปรแกรมการศึกษาที่คุณสนใจ และทำการสมัครให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ค่าใช้จ่ายเรียนต่อต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่างประเทศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเทศปลายทางที่คุณเลือก, ระดับการศึกษา, ประเภทของโปรแกรมการศึกษา, ระยะเวลาการศึกษา, และรูปแบบการใช้ชีวิตขณะศึกษาต่างประเทศ นี่คือปัจจัยบางอย่างที่สามารถมีผลต่อค่าใช้จ่าย:

 • ค่าเทอม: ค่าเทอมแต่ละมหาวิทยาลัยและโปรแกรมการศึกษามีความแตกต่างกัน มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศหรือโปรแกรมที่มีชื่อเสียงมักมีค่าเทอมสูงกว่า
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต: ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, อาหาร, การขนส่ง, และค่าใช้จ่ายประจำวันอื่นๆ มีผลในความรวดเร็วของการเรียนรู้และความสะดวกสบาย
 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและหนังสือ: ค่าหนังสือเรียนและวัสดุการศึกษาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาหรือทุนการศึกษาที่อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายนี้
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับวีซ่าและเอกสารอื่นๆ: การไปเรียนต่างประเทศอาจต้องใช้เงินสำหรับวีซ่า, การบริหารการทำงาน, และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายของประเทศปลายทาง
 • การท่องเที่ยวและกิจกรรมนอกห้องเรียน: การสนุกสนานและการท่องเที่ยวในประเทศที่คุณเรียนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่เป็นโอกาสที่มีค่าของประสบการณ์ที่ไม่มีเทียบเท่า
 • อัตราแลกเปลี่ยน: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและความเสถียรภาพของสกุลเงินอาจมีผลในความต้องการใช้จ่ายของคุณในประเทศปลายทาง

สิ่งที่สำคัญคือควรวางแผนการเงินของคุณล่วงหน้าและคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ดีเพื่อให้คุณสามารถจัดการการเรียนต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการศึกษาของคุณ

การเรียนต่อต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และมีประโยชน์  เพราะฉนั่นเราต้องเตรียมตัวอย่างดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องและคำแนะนำข้างต้น คุณจะสามารถเรียนต่อในต่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการศึกษาของคุณ ซึ่งหากใครกำลังมองที่เรียนต่อที่มีกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากและประหยัดค่าใช้จ่ายขอแนะนำ International University of Applied Sciences เพราะนอกจากจะเรียนที่เป็นหลักสูตรนอกแล้ว ยังไม่จำเป็นต้องไปไกลถึงต่างประเทศทำให้ประหยัดงบและได้เรียนตามเป้าหมายที่ต้องการอีกด้วย

บทความอื่นที่น่าสนใจ

เรียนมหาวิทยาลัยหลักสูตร INTER ที่ไหน ค่าเทอมถูกสุด

หากคุณกำลังมองหามหาวิทยาลัย ที่เปิดหลักสูตร International หรือหลักสูตรนานาชาติในราคาที่ถูกที่สุด น่าจะเป็นการเรียนกับมหาลัยต่างประเทศ ที่คุณจะได้เรียนกับเพื่อนคุณครูต่างชาติ
Read More

สมัครงานหรือเรียนต่อควรยื่น ทรานสคริปต์ เป็นภาษาอะไร

ใบทรานสคริปหรือใบจบ (transcript) หนึ่งในเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการสมัครงาน หรือ เรียนต่อ ที่คุณจะต้องใช้ในการยืนยันการจบการศึกษา แต่หลายคนอาจสงสัยว่า ควรเลือกใช้ภาษาไหนดี
Read More

ทำไมเด็กๆถึงอยากไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ

ซัมเมอร์จะมีระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนหรือมากกว่า เป็นช่วงเวลาที่นักเรียน นักศึกษามีโอกาสทำกิจกรรมเสริมทักษะ, ฝึกงาน, หรือเข้าร่วมโครงการการศึกษาต่อ ซึ่งการเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ ก็เป็นที่นิยม
Read More

เตรียมให้พร้อม เอกสารสมัครเรียน ป.โท ต่างประเทศ ต้องใช้อะไรบ้าง

การเตียมเอกสารเพื่อไปเรียนต่อ ป.โท ต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะเอกสารที่เราจะใชยื่นนั่น จะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก เหมือนเป็นใบเบิกทางใบแรกของการไปเรียนต่อ
Read More

แจกทุนป.โท ต่างประเทศ สูงสุด 400,000 บาท ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องเขียน essay

ใครอยากเรียนต่อป.โท มาทางนี้ Vertex Smarter ผู้นำแนะแนวเรียนต่อออนไลน์ระดับโลก ที่มีทุนการศึกษาสนับสนุนให้กับทุกคน สูงสุด 400,000 บาท โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียน essay ไม่ต้องสอบชิงทุน
Read More

รู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาที่ต้องเรียนต่อปริญญาโท MBA

MBA ป.โท ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ หรือต้องการหา Connection เพราะMBA ไม่ใช่แค่ความรู้ทางธุรกิจเท่านั่น ยังเป็นแหล่งรวมนักธุรกิจชั้นนำที่ดีเลย
Read More