เตรียมให้พร้อม เอกสารสมัครเรียน ป.โท ต่างประเทศ ต้องใช้อะไรบ้าง

การสมัครเรียนปริญญาโทในต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งความฝันที่ใครหลาย ๆ คนอยากที่จะไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมเสริมพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาการของตนเอง ในบทความนี้, เราจะมาแนะนำการเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครเรียนปริญญาโทต่างประเทศ

เอกสารสำหรับบสมัครเรียน ป.โท

1. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในการยืนยันตัวตน
2. Curriculum Vitae หรือ CV ซึ่งแปลว่า “ประวัติย่อ” เป็นเอกสารที่รวมข้อมูลทางวิชาชีพและการศึกษาของบุคคล รวมไปถึงประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หรือสามารถใช้ เรซูเม่ในการสมัครงานได้ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ
3. Proof of work experience คือ หลักฐานประสบการณ์การทำงาน เป็นเอกสารที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นได้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่หรือสายงานที่ระบุไว้ โดยประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ ชื่อและนามสกุลของบุคคล , ระบุตำแหน่งหรือสายงานที่บุคคลนั้นทำงาน, รวมถึงลักษณะงานหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ ,ชื่อของบริษัทหรือองค์กร , ระบุช่วงเวลาที่บุคคลนั้นทำงานในตำแหน่งดังกล่าว, รวมถึงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด , ลายเซ็นหรือการยืนยันจากผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ และตราประทับขององค์กร โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

4. Transcripts คือเอกสารที่บันทึกรายละเอียดของผลการเรียนของนักศึกษา ประกอบด้วย ชื่อเต็มของนักศึกษา, เลขประจำตัวนักศึกษา, และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ , รายละเอียดของรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน , ผลการเรียน , วันที่เข้าศึกษา , วันที่สำเร็จการศึกษา ลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และตราประทับจากสถาบัน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

5. Degree certificate ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา คือ เอกสารที่หลักฐานการที่นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาในระดับที่กำหนดใบรับรองนี้จะระบุข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา ชื่อนักศึกษา , ระดับการศึกษา , สาขาวิชาที่นักศึกษา , ชื่อและสถาบันที่ออกใบรับรอง , วันที่สำเร็จการศึกษา , ลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ , ตราประทับจากสถาบัน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

6. เอกสารอื่นๆ อาทิเช่นเอกสารการเปลี่ยนชื่อ , ผลสอบภาษาอื่น ๆ อย่าง IELTS, TOEFL เป็นต้น

การเตรียมเอกสารที่ดีและครบถ้วนเป็นขั้นตอนสำคัญในการสมัคร โดยเฉพาะการสมัครเรียนปริญญาโทต่างประเทศเอกสารส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก

เพราะฉนั่นแล้วหากใครมีแผนจะเรียนต่อต่างประเทศ เมื่อเรียนจบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นมัธยม หรือปริญญาตรี ก็ควรที่จะขอ Transcripts , Degree certificate เป็นภาษาอังกฤษเก็บด้วย แต่หากใครที่ไม่ได้ขอเอกสารภาษาอังกฤษเผื่อไว้ สามารถที่จะติดต่อสถานศึกษาในการออกใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษย้อนหลังได้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

6 ลักษณะนิสัยของ Data Scientist  ต้องมี

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติ การเขียนโปรแกรม และความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์อนาคตผู้ที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้เหมาะมาก
Read More

วิธีเขียน E-Mail สมัครงานแบบละเอียด เขียนครบตามนี้ได้งานแน่นอน

การเขียน E-Mail สมัครงาน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการสมัครงานในยุคปัจจุบัน เพราะในหลายๆบริษัทก็จะใช้ E-Mail เป็นช่องทางหลักที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
Read More

เทคนิคค้นหาตัวเอง เรียนคณะอะไรดี ด้วย Gap Year

หลายคนยังคงสับสนกับตัวเองว่าจะ เรียนคณะอะไรดี Gap Year เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ค้นพบตัวเองก่อนเลือกคณะที่จะเรียน เพื่อให้คุณเลือกเรียนในคณะที่คุณจะประสบความสำเร็จ
Read More

เรียน data science ที่ไหนดี เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

สาขาวิชา Data Science เป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเรียน Data Science ที่ไหน จึงเป็นคำถามของผู้ที่ต้องการทำงานสาย Data Science
Read More
11-วิธี-เรียนไปด้วย-ทำงานไปด้วย-ให้จบได้จริง

11 วิธี เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ให้จบได้จริง และมีประสิทธิภาพ

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ให้จบจริง สามารถทำได้ แต่มันต้องใช้เวลา ความทุ่มเท และการเสียสละอย่างมีกลยุทธ์ ในบทความนี้ได้รวบรวม 11 เทคนิคที่จะทำให้คุณเรียนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
Read More
ปี-2024-ควรทำธุรกิจอะไรดี

ในปี 2024 ควรทำธุรกิจอะไรดี สำรวจเทรนด์ธุรกิจที่ทำแล้วรุ่ง

สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ การรู้ทันเทรนด์ธุรกิจเป็นตัวช่วยอย่างสำคัญในการนำทางและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ และการต่อปริญญาโท ก็เป็นอีกปัจจัยในการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
Read More