iu_Logo

หลักสูตร ป.โท MBAs ออนไลน์ 100% กับ IU

หลักสูตร MBAs ของ IU International University of Applied Sciences มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ ก.พ.รับรอง เป็น หลักสูตรออนไลน์ 100% ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อก้าวหน้าในอาชีพการงาน หลักสูตรนี้นำเสนอหลักสูตรที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมหัวข้อธุรกิจหลักทั้งหมด รวมถึงการเงิน การบัญชี การตลาด การจัดการ และการดำเนินงาน

หลักสูตร MBAs ของ IU ได้รับการรับรองจาก FIBAA ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลเยอรมนี มหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยเยอรมนี

ประวัติความเป็นมาของ  International University of Applied Sciences 

IU International University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ก่อตั้งขั้นในปี 2541 โดยมีวิทยาเขตหลักในเมือง Bad Honnef และมีศูนย์การศึกษาเพิ่มเติมในเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศเยอรมนี

IU นำเสนอหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงบริหารธุรกิจ (MBA)

เลือกเรียนได้ 2 แบบ

ออนไลน์ 100% หรือ Hybrid
ก็ได้!

ผ่านการรับรองวุฒิจาก

หน่วยงานรัฐในเยอรมนี & สำนักงาน ก.พ. 

เรียนจบได้ไวใน 1-1.5 ปี

เนื้อหาเข้มข้น จัดตารางเรียนและสอบเองได้

หลักสูตรออนไลน์ MBA ต่างประเทศ

ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานทางอาชีพอะไร ปริญญาโท MBA ออนไลน์ของเราจะช่วยขยายความรู้เฉพาะทางและสร้างความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอย่างลึกซึ้ง เรียนออนไลน์ เรียนที่มหาวิทยาลัย หรือผสมผสานทั้งสองแบบ เสริมสร้างทักษะการจัดการของคุณให้เทียบเท่ากับตำแหน่งนานาชาติระดับสูง
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) คือคุณวุฒิการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสูงสุดในตลาดการศึกษาทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานทางอาชีพอะไร โปรแกรม Master of Business Administration (MBA) ออนไลน์ ที่ IU จะช่วยขยายความรู้เฉพาะทางของคุณ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอย่างลึกซึ้ง พัฒนาและยกระดับทักษะความเป็นผู้นำของคุณให้เทียบเท่ากับระดับนานาชาติ

เนื้อหาหลักสูตร MBA ของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EQUAL MBA Guidelines ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพระดับนานาชาติสำหรับโปรแกรม MBA ทั่วโลก หลากหลายวิชาเลือกเสริมที่เราจัดไว้ จะเปิดโอกาสให้คุณสามารถเจาะลึกในสาขาที่กำลังเป็นนวัตกรรมอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บิ๊กดาต้า หรือโมเดลธุรกิจดิจิทัล การเน้นการปฏิบัติจริงในวิชาเลือกเสริมเหล่านี้ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในโลกของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ หลักสูตร MBA ออนไลน์ในรูปแบบนานาชาติของเรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างการเรียนรู้ของคุณด้วยทักษะทางสังคม เช่น การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หรือภาวะผู้นำในบริบทระหว่างประเทศ สำเร็จการศึกษาด้วยปริญญาโทบริหารธุรกิจ ช่วยให้คุณมีจุดแข็งในการหางาน คุณสามารถไขกุญโอกาสอันน่าทึ่ง สำหรับบทบาทผู้นำที่มีอำนาจอิทธิพลในบริเวณการจัดการระดับนานาชาติ

ONE-YEAR MBA เรียนจบไวภายใน 1 ปี

หลักสูตร MBA หนึ่งปีของเรา คุณสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่กระชับและเน้นการปฏิบัติ เป้าหมายคือการช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่มีอยู่ และเพิ่มเครื่องมือการบริหารจัดการให้กับองค์ความรู้ทางวิชาชีพของคุณ
 
หลักสูตรในโปรแกรมการศึกษานี้เน้นเรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดการธุรกิจพร้อมหัวข้อธุรกิจที่สำคัญในระดับโลก คุณจะได้ขยายขอบเขตความรู้ของคุณด้วยหลักสูตรต่างๆ เช่น การจัดการเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ เช่น การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการวัดผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา : 12-24 เดือน สามารถเริ่มเรียนได้ทันที
รายละเอียดเพิ่มเติม : One-year MBA (คลิก)
จำนวนหน่วยกิต : 60 ECTS credits
โครงสร้างหลักสูตร :
Online Course schedule (คลิก)
On-campus Course schedule (คลิก)

ความแตกต่างของ MBA กับ MBA 1 year

สำหรับหลักสูตร  Master of Business Administration(MBA) ของ IU มีให้คุณเลือกเรียนได้ทั้งในรูปแบบ Online 100% กับ On-campus  สำหรับหลักสูตร  MBA เรายังมีสาขาให้คุณเลือกเรียน 2 รูป ทั้งการเรียน MBA เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่คุณจะต้องเรียนทั้งหมด 90 ECTS credits ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี แต่สำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด สามารถเลือกเรียนในหลักสูตร MBA 1 year โดยจะต้องเรียนทั้งหมด 60 ECTS credits เรียนจบไวภายใน 1 ปี

หัวข้อMBA หลักสูตรปกติMBA 1 year
ระยะเวลา1.5 – 3 ปี1 – 2 ปี
วิชาเลือกเรียนเฉพาะด้านสามารถเลือกเรียนได้ 2 วิชาไม่มี
จำนวนหน่วยกิต9060
เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนเต็มเวลาผู้ที่มีเวลาจำกัด
คุณวุฒิปริญญาโทปริญญาโท
การรับรองFIBAAFIBAA

MSpecialised BA

MSpecialised BA คือ Business Analyst ที่เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ สาขาหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจาก Business Analyst ทั่วไปที่อาจมีความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน MSpecialised BA จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงในสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในสาขาเฉพาะ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบโซลูชั่น และจัดการการเปลี่ยนแปลง MSpecialised BA ที่มีประสบการณ์และทักษะที่เหมาะสม จะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับธุรกิจใดๆ
ในคณะ Master of Business Administration (MBA) หลักสูตร 90 ECTS credits 

ระยะเวลา  : 18-36 เดือน สามารถเริ่มเรียนได้ทันที
รายละเอียดเพิ่มเติม : Master of Business Administration
จำนวนหน่วยกิต : 90 ECTS credits
โครงสร้างหลักสูตร :
Module guide (คลิก)
Online Course schedule (คลิก)
On-campus Course schedule (คลิก) 

คุณจะสามารถเลือกเรียนในส่วนของเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะจำนวน 2 สาขา จาก 10 กว่าสาขา ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน MBAs

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยหน่วยกิตอย่างน้อย 180 ECTS
  • เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีมีคะแนน 2.0 ขึ้นไป
  • มีหลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยหนึ่งปี โดยประสบการณ์การทำงานจะต้องได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
  • มีหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ ทักษะของคุณจะต้องตรงกับระดับ B2ของ Common European Framework (CEF) เช่น TOEFL (ขั้นต่ำ 80 คะแนน) หรือ IELTS (ระดับขั้นต่ำ 6) หรือ  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ Duolingo (ขั้นต่ำ 95 คะแนน) หรือ PTE Academics (ขั้นต่ำ 59 คะแนน) หรือ ใบรับรอง Cambridge ขั้นต่ำ เกรด B

หลักสูตร MBA นานาชาติเปิดประตูสู่ตำแหน่งที่มีรายได้สูงกว่า

จากการสำรวจพบว่าผู้สำเร็จการศึกษา MBA มีรายได้มากกว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 22% ถึง 40 % เงินเดือนสำหรับนักศึกษา MBA ออนไลน์สามารถเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 30% หลังจากสำเร็จการศึกษา และ 79% ของนักธุรกิจเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าปริญญา MBA ของพวกเขาช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้

Testimonial

ลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อพูดคุยรายละเอียดการเรียนเพิ่มเติม

สมัครเรียนกับตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่าง Vertex Smarter
รับทันที ทุนการศึกษาสูงสุด 67% มูลค่ากว่า 400,000 บาท
มีนักศึกษาประสบความสำเร็จแล้วมากกว่า 120,000 คนจากทั่วโลก

ติดต่อเจ้าหน้าที่ง่ายๆ เพียงแอดไลน์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save