Online Degree’s Application Process

สรุปขั้นตอนการสมัครเรียนปริญญาออนไลน์ นานาชาติ
หลักสูตรออนไลน์ที่ IU International

มุ่งสู่ความสำเร็จในสายงานและเตรียมความพร้อมในตำแหน่งผู้นำด้วยปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA ออนไลน์ หลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัย International University of Applied Sciences (IU)  สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน Vertex Smarter พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษา พร้อมดูแลผู้สมัครทุกคนตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินคุณสมบัติและความถูกต้องของเอกสาร จนไปถึงติดตามสถานะการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย ให้ความช่วยเหลือจนกว่าจะได้รับการตอบรับจากสถาบัน

4 ขั้นตอนการสมัครเรียนปริญญาออนไลน์ที่ IU International กับ Vertex

 1. แอดไลน์ @vertexsmarter หรือ คลิก https://bit.ly/line-vertexsmarter
 2. ทักแชทไลน์เพื่อติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา Vertex Smarter โดยแจ้งคณะ/สาขาวิชาที่สนใจกับเจ้าหน้าที่
 3. หากได้ข้อมูลครบถ้วนและตัดสินใจกับเรียนกับมหาวิทยาลัย International University of Applied Sciences (IU)  สามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียนกับทีมงาน Vertex Smarter เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติต่อไป
  ในขั้นตอนนี้ ให้ผู้สมัครแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
  1. วันที่ต้องการเริ่มเรียน (ควรเว้นอย่างน้อย 30 วัน หลังจากวันที่ยื่นส่งเอกสารสมัครเรียนให้ทีมงาน Vertex Smarter) 
  2. วันที่ต้องการชำระค่าเล่าเรียน (จำเป็นต้องชำระก่อนวันเริ่มเรียน 14 วัน) 
  3. ข้อมูลติดต่อเบื้องต้น ได้แก่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร  (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 4. หากเอกสารการสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครผ่านการพิจารณา (มหาวิทยาลัย IU International ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านไปเพื่อตกลงการชำระค่าเล่าเรียน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ username และ passwords สำหรับเข้าระบบ & แพลตฟอร์มการเรียน แล้วก็เริ่มเรียนได้เลย!
Vertex

Vertex Smarter ผู้นำด้านการศึกษาออนไลน์แบบครบวงจรในประเทศไทย เรามีเป้าหมายในการนำเข้าหลักสูตรการศึกษาออนไลน์จากสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติมาให้กับนักเรียนไทย  เพราะเราเชื่อว่า การเรียนที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด คือ การเรียนที่ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เอง

ตัวแทนสถาบันอย่างเป็นทางการ

ปรึกษาและให้คำแนะนำฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ดูแลทุกขั้นตอนการสมัคร

สมัครเรียนกับตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่าง Vertex Smarter
รับทันที ทุนการศึกษาสูงสุด 67% มูลค่ากว่า 300,000 บาท

ติดต่อเจ้าหน้าที่ง่ายๆ เพียงแอดไลน์