ทำความรู้จัก มนุษย์เป็ด เปลี่ยนมนุษย์เป็ด ให้เป็น  SPECIALIST

มนุษย์เป็ด (Duck Person) ในภาษาไทย หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย เปรียบเสมือนเป็ดที่ว่ายน้ำได้ บินได้ แต่ไม่เก่งเท่าสัตว์ที่เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ มนุษย์เป็ดมักมี ความสนใจที่กว้าง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย ปรับตัวเก่ง ทำงานหลายอย่างได้ แต่ไม่เก่งสุดในทุกด้าน

ลักษณะของมนุษย์เป็ด

 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มนุษย์เป็ดมักมี ความอยากรู้อยากเห็น ชอบค้นคว้าหาความรู้ ลองทำสิ่งใหม่ๆ ไม่กลัวความล้มเหลว พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทาย
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์เป็ดมักมี มุมมองที่แตกต่าง คิดนอกกรอบ หาไอเดียใหม่ๆ แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 • ปรับตัวเก่ง มนุษย์เป็ดมัก ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ดี เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เร็ว ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ทำงานหลายอย่างได้ มนุษย์เป็ดมัก มีทักษะหลากหลาย ทำงานหลายอย่างได้ จัดการเวลาได้ดี
 • มีความคิดเป็นของตัวเอง มนุษย์เป็ดมัก กล้าคิดกล้าทำตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ตามกระแส

ข้อดีของการเป็นมนุษย์เป็ด

 • มีโอกาสประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน มนุษย์เป็ดมีทักษะหลากหลาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย ปรับตัวเก่ง จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน
 • ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มนุษย์เป็ดมัก มีชีวิตที่มีสีสัน ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ พบเจอผู้คนใหม่ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
 • เป็นที่ต้องการขององค์กร มนุษย์เป็ดมัก มีทักษะหลากหลาย ปรับตัวเก่ง ทำงานหลายอย่างได้ จึงเป็นที่ต้องการขององค์กร

ข้อเสียของการเป็นมนุษย์เป็ด

 • อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง มนุษย์เป็ดมักสนใจหลายอย่าง เรียนรู้หลายอย่าง แต่ไม่เก่งสุดในทุกด้าน จึงอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง
 • อาจจะรู้สึกสับสนในบางครั้ง มนุษย์เป็ดมักมีตัวเลือกมาก ตัดสินใจยาก จึงอาจจะรู้สึกสับสนในบางครั้ง
 • อาจจะถูกมองว่าไม่มีจุดยืน มนุษย์เป็ดมักสนใจหลายอย่าง ทำหลายอย่าง จึงอาจจะถูกมองว่าไม่มีจุดยืน

เปลี่ยนมนุษย์เป็ด ให้เป็น  SPECIALIST

มนุษย์เป็ดโดยรวมอาจหมายถึงคนที่สามารถทำได้ทุกด้าน แต่อาจจะไม่ได้รู้ลึกในด้านนั่นๆ ซึ่งถ้าคุณอยากเปลี่ยนจาก มนุษย์เป็ด ให้เป็น  SPECIALIST ด้วยการเรียนเฉพาะด้าน เช่นการเรียน ปริญญาโท 

การเรียนระดับโท (Master’s degree) ช่วยให้เราเป็นเชี่ยวชาญในด้านที่เราเลือกศึกษาได้อย่างมีเหตุผลและเข้มข้นมากขึ้น ช่วยให้เราได้รับความรู้และเข้าใจในด้านที่เราสนใจอย่างละเอียด บางหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการหรือทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งช่วยให้พัฒนาทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานจริง เฉพาะฉนั่นแล้วการศึกษาระดับโทมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเราเป็นเชี่ยวชาญในด้านที่เราสนใจและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตอาชีพที่ดีขึ้นได้โดยตรง

มนุษย์เป็ด เรียนอะไรดี ?

คำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับ ความสนใจ ทักษะ เป้าหมาย ของแต่ละบุคคล แต่หลักการทั่วไป ที่มนุษย์เป็ดควรพิจารณาในการเลือกคณะหรือสาขาวิชา มีดังนี้
1. ค้นหาความสนใจของตัวเอง มนุษย์เป็ดมักมีหลายความสนใจลองทำกิจกรรมต่างๆ หาสิ่งที่ตัวเองชอบ สิ่งที่ตัวเองทำได้ดี สิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้ สิ่งที่ตัวเองอยากทำงาน
2. พิจารณาทักษะของตัวเอง มนุษย์เป็ดมัก มีทักษะหลากหลาย วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ทักษะความสามารถของตัวเอง เลือกคณะหรือสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทักษะ
3. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน มนุษย์เป็ดควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าอยากเรียนจบแล้วทำงานอะไร อยากประสบความสำเร็จด้านไหน เลือกคณะหรือสาขาวิชาที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
4. ศึกษาข้อมูลคณะ/สาขาวิชา มนุษย์เป็ดควรศึกษาข้อมูลคณะ/สาขาวิชา หลักสูตรวิชาเรียน คณะ/สาขาวิชาต่างๆ เปรียบเทียบ ตัดสินใจ เลือกคณะ/สาขาวิชาที่เหมาะกับตัวเอง

ตัวอย่างคณะที่เหมาะกับมนุษย์เป็ด

 • คณะบริหารธุรกิจ เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ ธุรกิจ การตลาด การเงิน บัญชี ทรัพยากรบุคคล เหมาะกับมนุษย์เป็ดที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม
 • คณะนิเทศศาสตร์ เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การตลาด เหมาะกับมนุษย์เป็ดที่มีทักษะการพูด การเขียน การคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนรู้ทักษะด้านศิลปะ การออกแบบ ดนตรี การละคร เหมาะกับมนุษย์เป็ดที่มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การสื่อสาร
 • คณะวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เหมาะกับมนุษย์เป็ดที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทดลอง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้ทักษะด้านวิศวกรรม ออกแบบ ประดิษฐ์ พัฒนาสิ่งต่างๆ เหมาะกับมนุษย์เป็ดที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคำนวณ

สรุป

มนุษย์เป็ด คือ บุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือได้ แต่อาจเป็นความรู้แบบพื้นๆเท่านั้น หากอยากมีความรู้เฉพาะด้าน และรู้ที่ลึกขึ้น การเรียนต่อในด้านเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนคอร์สเรียนระยะสั้น หรือการเลือกเรียนต่อปริญญาโทในสาขาที่ชอบ ก็จะทำให้มนุษย์เป็ด กลายเป็น SPECIALIST ได้

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

การเรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศ ยังไงให้รอด

การส่งลูกไป เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จและปลอดภัย ออนไลน์ King’s InterHigh เป็นอีกทางเลือกในการเรียน high school
Read More

ลูกของคุณเผชิญกับอะไรอยู่? วิธีรับมือกับปัญหา ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

สาเหตุที่ทำให้ ลูกไม่อยากไม่โรงเรียน เกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ผู้ปกครองอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมลูกไม่อยากไปโรงเรียนิหรือเจอปัญหาอะไร เรามาเรียนรู้ เข้าใจ และแก้ปัญหาไปพร้อมกัน
Read More

เคล็ดลับ เขียน CV สมัครงาน สมัครเรียนต่อต่างประเทศ ผ่านฉลุย

CV คือ เอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ และความสำเร็จ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานหรือการ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ
Read More

ทำความรู้จัก มนุษย์เป็ด เปลี่ยนมนุษย์เป็ด ให้เป็น SPECIALIST

มนุษย์เป็ด คือ บุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือได้ แต่อาจเป็นความรู้แบบพื้นๆเท่านั้น หากอยากมีความรู้ลึกขึ้น ปริญญาโทตัวช่วยของมนุษย์เป็ด
Read More

วิธีอัพเงินเดือน ของเด็กจบใหม่ เป็น SPECIALIST ภายใน 1 ปี

หมดปัญหาเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เรียกเงินเดือนได้น้อย วิธีอัพเงินเดือน ฉบับเด็กจบใหม่ ด้วยการเรียน ป.โทออนไลน์ 1 ปีจบ ทำให้คุณเป็น SPECIALIST ด้วยระยะเวลาสั้นๆ
Read More

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระดับชั้นเรียนของไทยกับนานาชาติ

ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นของการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ทั้งระบบการศึกษานานาชาติ (American System) และระบบอังกฤษ (British System) ไขข้อสงสัย grade 12 เท่ากับ ม. อะไร
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save