คะแนน IELTS ต่ำ แต่ความฝันเรียนต่อต่างประเทศไม่ไกลเกินเอื้อม

ความต้องการในการเรียนต่อต่างประเทศเป็นการท้าทายทางการศึกษาที่เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ที่ล้ำลึกให้แก่ผู้ที่ศึกษาต่อ แม้คะแนน IELTS ของคุณจะต่ำกว่าที่คาดหวัง แต่อย่างที่พูดไป ช่องทางและโอกาสในการเรียนต่อในต่างประเทศยังคงสามารถสร้างได้และไม่ไกลเกินเอื้อม เรามาทำความรู้จักกันดีกว่า ว่าการสอบ IELTS คืออะไร

IELTS คืออะไร

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) คือ เป็นข้อมาตรฐานที่วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเป็นการทดสอบทั้งทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด เป็นการทดสอบที่มีความเน้นการประยุกต์ใช้ภาษาในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้

สอบ IELTS เพื่ออะไร

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) เป็นการทดสอบที่ใช้ในการวัดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือเป็นภาษาการสื่อสารทางวิชาชีพ หลักการของการสอบ IELTS คือการประเมินความรู้และทักษะในการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบในระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการสอบ

หลายคนอาจตั้งคำถามว่า คะแนน IELTS ทำอะไรได้บ้าง? ซึ่งคะแนน IELTS มีประโยชน์สำหรับการสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสมัครงานในองค์กรหรือสถานประกอบการที่ต้องการความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและการสื่อสาร

ประเภทของการสอบ IELTS มี 2 รูปแบบ คือ

 1. IELTS Academic : ออกแบบเพื่อนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศต่างประเทศ รวมถึงเรียนในสถาบันการศึกษาที่ต้องการความรู้และทักษะในการอ่านและเขียน
 2. IELTS General Training : ออกแบบสำหรับการเรียนรู้ทั่วไปและวัตถุประสงค์ทางการอาชีพ นักเรียนที่เรียนในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า หรือต้องการทำงานในประเทศต่างประเทศส่วนใหญ่

ข้อสอบ IELTS มีอะไรบ้าง

โครงสร้างของการสอบ IELTS ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

 • Listening (การฟัง) : ทดสอบความสามารถในการเข้าใจและสื่อสารผ่านการฟัง มีคำถามแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกเสียงที่เล่นให้ฟัง
 • Reading (การอ่าน) : ทดสอบการอ่านและการเข้าใจเนื้อหาที่หลากหลาย มีคำถามที่ต้องตอบเกี่ยวกับเนื้อหาในขณะที่คุณอ่าน
 • Writing (การเขียน) : ทดสอบทักษะในการเขียน ประกอบด้วยงานเขียนสองชิ้น งานแรกเป็นเรื่องย่อของข้อมูลที่เห็นจากกราฟหรือแผนภาพ งานที่สองเป็นเรื่องเขียนอารมณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • Speaking (การพูด) : ทดสอบความสามารถในการพูด คุณจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆ และจะต้องสนทนากับผู้คุยที่คุณจะพบในส่วนนี้

หลังจากที่เรารู้คร่าวๆแล้วว่า การสอบ IELTS มีอะไรบ้าง เรามาทำความเข้าใจถึงเรื่อง ทางเลือกและขั้นตอนในการเรียนต่อแม้จะมีคะแนน IELTS จะน้อย กันดีกว่าว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้าง ความฝันในการเรียนต่อต่างประเทศเป็นที่น่าตื่นเต้นและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณมี IELTS ของคุณอาจจะต่ำเมื่อเทียบกับที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจและการตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้คุณได้ตระหนักถึงทางเลือกที่เปิดให้คุณเรียนรู้และเติบโต

ค้นหาโอกาสเรียนต่อที่ยอมรับคะแนน IELTS ต่ำ

มีแนวทางที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อค้นหาโอกาสเรียนต่อต่างประเทศแม้คะแนน IELTS ของคุณต่ำ

 1. การสำรวจมหาวิทยาลัยที่ยอมรับคะแนน IELTS ต่ำ: มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจยอมรับนักเรียนที่มีคะแนน IELTS ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือใช้คะแนนไม่สูงมากนัก ค้นหาโอกาสในสถาบันที่รับนักเรียนมีคะแนนที่คุณสามารถยื่นได้อยู่
 2. โปรแกรมเสริมทักษะภาษา: มีโปรแกรมที่ช่วยเสริมทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับปริญญา เช่น Speak Up  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่เน้าในเรื่องข้อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

เรียนต่อต่างประเทศ IELTS เท่าไหร่

คะแนน IELTS ที่ต้องใช้สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศจะแตกต่างไปตามสถาบันการศึกษาและระดับการศึกษาที่คุณสนใจ แต่แบ่งออกเป็นระดับที่พบบ่อยมากในการศึกษาต่อต่างประเทศคือ:

 • ระดับปริญญาตรี จะใช้คะแนน IELTS ที่ต้องการส่วนมากอยู่ระหว่าง 6.0 – 7.0 หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถาบันและโปรแกรมที่คุณเลือก.
 • ระดับปริญญาโท (มาสเตอร์) คะแนน IELTS ที่จำเป็นส่วนมากอยู่ระหว่าง 6.5 – 7.5 หรือมากกว่านั้น เช่นเดียวกับระดับปริญญาตรี คำแนะนำเกี่ยวกับคะแนน IELTS สำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาโทแต่ละสถาบันอาจแตกต่างกัน.
 • ระดับปริญญาเอก (เดกเรียส): คะแนน IELTS ที่ต้องการส่วนมากอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.0 หรือมากกว่านั้น เป็นระดับที่สูงและมีความต้องการทางภาษาที่สูงขึ้น.

อย่างไรก็ตาม, ควรติดต่อสถาบันการศึกษาที่คุณสนใจเพื่อทราบข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับคะแนน IELTS ที่ต้องการสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการเรียนต่อ

การเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อที่ต้องการแม้คะแนน IELTS ของคุณจะต่ำ:

 1. สำรวจโปรแกรมเรียน: ค้นหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับความสนใจและเป้าหมายของคุณ แม้คะแนน IELTS ของคุณจะต่ำ แต่ความกระตือรือร้นในการเรียนและพัฒนาตนเองยังคงมีค่า
 2. ค้นหาทุนการศึกษาและทุนทดแทน: มหาวิทยาลัยและองค์กรหลายแห่งมีทุนการศึกษาและทุนทดแทนสำหรับนักเรียนที่มีคะแนน IELTS ต่ำ สอบถามข้อมูลและสมัครเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษา
 3. เพิ่มความคล้ายคลึงกับสาขาที่เลือก: หากความรู้หรือประสบการณ์ที่คุณมีสอดคล้องกับสาขาที่คุณต้องการเรียน นี่อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนโดยไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับคะแนน IELTS เท่านั้น

อย่างสำคัญคือความพยายามและทัศนคติเชิงบวกในการตามความฝันของการเรียนต่อต่างประเทศ คะแนน IELTS อาจเป็นอุปสรรคเล็กน้อย แต่ความอดทนและการทำงานหนักย่อมช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ความฝันทางการศึกษาต่างประเทศของคุณสามารถเป็นไปได้และสามารถไปถึงฝั่งได้เหมือนกัน

มีคะแนน IELTS แค่ 6.0 ก็สามารถเรียนต่อปริญญาต่างประเทศได้

มหาวิทยาลัยนานาชาติ International University of Applied Sciences (IU) จากประเทศเยอรมนี นอกจากจะมีปริญญาหลักสูตรปกติแล้ว ที่มหา’ลัยยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาออนไลน์ 100% และ หลักสูตร Hybrid (ออนไลน์ + แคมปัส) อีกด้วย ซั่งมีทั้ง ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

 • หลักสูตรมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก
 • เลือกเรียนได้มากกว่า 26 สาขา เนื้อหาทันสมัย
 • เรียนจบได้ไวใน 1-1.5 ปี
 • วุฒิเยอรมนี ที่ ก.พ. รับรอง!

เพียงคุณยื่นเอกสารการสมัครกับ Vertex Smarter ตัวแทนทางการของมหาวิทยาลัยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้เพียงแค่มีใบจบการศึกษา (Degree Certificate) และ Transcript , หลักฐานยืนยันประสบการณ์การทำงาน และ ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS 6.0 หรือ Duolingo 95 เพียง 3 อย่างนี้คุณก็สามารถเข้าเรียนปริญญาต่างประเทศได้ทันที

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save