ทรานสคริปต์ ที่ใช้สมัครงานหรือเรียนต่อ ควรยื่นเป็นภาษาอะไร

การศึกษาจบปริญญา หมายถึงมีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการต่อสู้กับสถานการณ์ทางวิชาชีพต่างๆ ในทุกมุมโลก หนึ่งในเอกสารที่สำคัญที่คุณจะต้องมีหลังจากเรียนจบคือใบทรานสคริปหรือใบจบ (transcript) ซึ่งเป็นประวัติการศึกษาที่ระบุถึงวุฒิการศึกษาที่คุณได้รับ และเป็นเอกสารสำคัญที่จะยืนยันความสามารถของคุณในอีกรูปแบบหนึ่ง และในบางที่ มักจะดูคนจากเกรดเฉลี่ย เพราะการที่เราเรียนได้เกรดการเรียนที่สูงนั่น อาจไม่ได้หมายถึงความเก่งในเรื่องนั่นๆ แต่อาจหมายถึงความรับผิดชอบในการเรียนด้วย เพราะฉนั่นเมื่อเราเรียนจบครบทุกตัวแล้ว สิ่งที่คุณจะได้ ไม่ได้เป็นเพียงแต่เอกสารใบเดียว แต่เป็นเอกสารสำคัญที่จะเป็นปลูกทางให้กับคุณได้

เรียนจบปริญญาต้องได้เอกสารอะไรบ้าง

เมื่อคุณเรียนจบปริญญาที่มหาวิทยาลัย สิ่งที่คุณต้องได้รับเป็นเอกสารประกอบการจบการศึกษามีดังนี้:

1. ปริญญาบัตร (Diploma):
เป็นเอกสารที่ระบุถึงคุณได้รับปริญญาจากสถาบันการศึกษา ซึ่งใบนี้จะแยกในวันรับปริญญานั่นเอง แต่ส่วนใหญ่แล้วใบนี้จะไม่ค่อยนำมาใช้ในการสมัครงาน หรือเรียนต่อ
2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript):
เอกสารที่บันทึกผลการเรียนของคุณทุกรายวิชาที่คุณได้ทำการศึกษา โดยใบนี้คุณสามารถขอรับได้ 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งบางมหาลัยก็สามารถขอภาษาอื่นได้ด้วย และในการสมัครงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นจะต้องใช้ใบนี้
3. ใบรับรองคุณวุฒิ (Certificate of Completion):
เอกสารที่ระบุถึงการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่คุณได้เรียน ซึ่งใบนี้เป็นอีกใบที่สำคัญที่มักใช้ในการสมัครงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นจะต้องใช้ใบนี้

นอกจากนี้แล้ว บางมหาลัยก็อาจจะมีเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเข้ามาตามกฎของมหาลัย ซึ่งควรเก็บเอกสารทั้งหมดนี้ในที่ปลอดภัย เนื่องจากอาจมีความจำเป็นต้องใช้งานในอนาคต เช่นในกระบวนการสมัครงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

วุฒิการศึกษา กับ ทรานสคริป คืออันเดียวกันไหม

วุฒิการศึกษาและทรานสคริปไม่ใช่อันเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กันในทางที่วุฒิการศึกษามักจะรวมถึงในทรานสคริป ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุถึงผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดที่เคยเรียน

วุฒิการศึกษา คือ การยืนยันว่านักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาในระดับที่กำหนด บนใบปริญญาที่ได้รับจะระบุ ปริญญาตรี, ปริญญาโท, หรือปริญญาเอก เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปริญญาที่ได้รับ หรือเรียนอีกอย่างว่า ใบรับรองคุณวุฒิ

ทรานสคริป เป็นเอกสารที่ระบุถึงผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมด รวมถึงรายวิชาที่ได้เรียน, คะแนนที่ได้, และผลการศึกษาที่คำนวณจากคะแนนเหล่านั้น มีการระบุทุกรายวิชาที่นักศึกษาเคยลงทะเบียน เป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยสามารถส่งให้หน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆ ตามคำขอของนักศึกษาได้

ซึ่งทั้งสองเอกสารนี้มีความสำคัญในทางที่แตกต่าง วุฒิการศึกษาเป็นการยืนยันการสำเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับที่กำหนด ในขณะที่ทรานสคริปเป็นรายละเอียดที่แสดงถึงผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียน เวลาที่เราไปสมัครงาน หรือสมัครเรียนต่อ จะต้องยื่นเอกสาร 2 ตัวนี้ คู่กันเสมอ

ใบทรานสคริปเราควรขอภาษาอังกฤษไหม

การขอใบทรานสคริปนั้นมีความสำคัญมาก และการเลือกใช้ภาษาในการขอทรานสคริปก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะพิจารณา เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ควรเลือกใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการขอเอกสารเราควรที่จะขอออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเสมอ โดยเฉพาะใบรับรองวุฒิ กับ ทรานสคริป

หนึ่งในข้อดีที่สำคัญของการขอใบทรานสคริปเป็นภาษาอังกฤษคือความทั่วไปและสากล ใบทรานสคริปที่เป็นภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ได้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ก็จะได้รับข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

อีกนัยหนึ่งคือการเตรียมตัวสำหรับ เรียนต่อในต่างประเทศ ถ้าหากคุณมีแผนที่ต้องการที่จะไปเรียนต่อหรือพัฒนาตนเองในประเทศอื่น การมีใบทรานสคริปที่เป็นภาษาอังกฤษจะทำให้คุณง่ายต่อการสื่อสารกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ในการขอใบทรานสคริปเป็นภาษาอังกฤษควรมีความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงและความถูกต้อง เนื่องจากใบทรานสคริปจะเป็นเอกสารที่สำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของบุคคลที่ของใบนี้ ดังนั้น การทำให้ข้อมูลในใบทรานสคริปมีความเป็นจริงและตรงต่อความเป็นจริงมีความสำคัญมาก ดังนั้น เลือกใช้ภาษาอังกฤษในการขvใบทรานสคริปเป็นการตัดสินใจที่สร้างประโยชน์และโอกาสในอนาคต ซึ่งไม่เพียงเท่านี้และยังสามารถให้คุณมีศักยภาพในการเดินทางทั่วโลกอย่างไร้ข้อจำกัด

สำหรับการยื่นเอกสารเรียนต่อ หรือสมัครงาน หลายคนอาจตั้งคำถามว่า เราควรใช้เอกสารภาษาไหนในการยื่น คุณควรวรใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับบริบทและภารกิจของงานหรือสถาบันการศึกษา เช่นถ้าใช้กับบริษัทคนไทยสามารถยื่นภาษาไทยได้เลย แต่หากเป็นบริษัทต่างชาติ ที่เปิดในไทย รวมถึงการไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็ควรที่จะใช้ภาษาอังกฤษ

บทความอื่นที่น่าสนใจ

6 ลักษณะนิสัยของ Data Scientist  ต้องมี

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติ การเขียนโปรแกรม และความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์อนาคตผู้ที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้เหมาะมาก
Read More

วิธีเขียน E-Mail สมัครงานแบบละเอียด เขียนครบตามนี้ได้งานแน่นอน

การเขียน E-Mail สมัครงาน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการสมัครงานในยุคปัจจุบัน เพราะในหลายๆบริษัทก็จะใช้ E-Mail เป็นช่องทางหลักที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
Read More

เทคนิคค้นหาตัวเอง เรียนคณะอะไรดี ด้วย Gap Year

หลายคนยังคงสับสนกับตัวเองว่าจะ เรียนคณะอะไรดี Gap Year เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ค้นพบตัวเองก่อนเลือกคณะที่จะเรียน เพื่อให้คุณเลือกเรียนในคณะที่คุณจะประสบความสำเร็จ
Read More

เรียน data science ที่ไหนดี เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

สาขาวิชา Data Science เป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเรียน Data Science ที่ไหน จึงเป็นคำถามของผู้ที่ต้องการทำงานสาย Data Science
Read More
11-วิธี-เรียนไปด้วย-ทำงานไปด้วย-ให้จบได้จริง

11 วิธี เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ให้จบได้จริง และมีประสิทธิภาพ

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ให้จบจริง สามารถทำได้ แต่มันต้องใช้เวลา ความทุ่มเท และการเสียสละอย่างมีกลยุทธ์ ในบทความนี้ได้รวบรวม 11 เทคนิคที่จะทำให้คุณเรียนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
Read More
ปี-2024-ควรทำธุรกิจอะไรดี

ในปี 2024 ควรทำธุรกิจอะไรดี สำรวจเทรนด์ธุรกิจที่ทำแล้วรุ่ง

สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ การรู้ทันเทรนด์ธุรกิจเป็นตัวช่วยอย่างสำคัญในการนำทางและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ และการต่อปริญญาโท ก็เป็นอีกปัจจัยในการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
Read More