ทรานสคริปต์ ที่ใช้สมัครงานหรือเรียนต่อ ควรยื่นเป็นภาษาอะไร

การศึกษาจบปริญญา หมายถึงมีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการต่อสู้กับสถานการณ์ทางวิชาชีพต่างๆ ในทุกมุมโลก หนึ่งในเอกสารที่สำคัญที่คุณจะต้องมีหลังจากเรียนจบคือใบทรานสคริปหรือใบจบ (transcript) ซึ่งเป็นประวัติการศึกษาที่ระบุถึงวุฒิการศึกษาที่คุณได้รับ และเป็นเอกสารสำคัญที่จะยืนยันความสามารถของคุณในอีกรูปแบบหนึ่ง และในบางที่ มักจะดูคนจากเกรดเฉลี่ย เพราะการที่เราเรียนได้เกรดการเรียนที่สูงนั่น อาจไม่ได้หมายถึงความเก่งในเรื่องนั่นๆ แต่อาจหมายถึงความรับผิดชอบในการเรียนด้วย เพราะฉนั่นเมื่อเราเรียนจบครบทุกตัวแล้ว สิ่งที่คุณจะได้ ไม่ได้เป็นเพียงแต่เอกสารใบเดียว แต่เป็นเอกสารสำคัญที่จะเป็นปลูกทางให้กับคุณได้

เรียนจบปริญญาต้องได้เอกสารอะไรบ้าง

เมื่อคุณเรียนจบปริญญาที่มหาวิทยาลัย สิ่งที่คุณต้องได้รับเป็นเอกสารประกอบการจบการศึกษามีดังนี้:

1. ปริญญาบัตร (Diploma):
เป็นเอกสารที่ระบุถึงคุณได้รับปริญญาจากสถาบันการศึกษา ซึ่งใบนี้จะแยกในวันรับปริญญานั่นเอง แต่ส่วนใหญ่แล้วใบนี้จะไม่ค่อยนำมาใช้ในการสมัครงาน หรือเรียนต่อ
2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript):
เอกสารที่บันทึกผลการเรียนของคุณทุกรายวิชาที่คุณได้ทำการศึกษา โดยใบนี้คุณสามารถขอรับได้ 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งบางมหาลัยก็สามารถขอภาษาอื่นได้ด้วย และในการสมัครงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นจะต้องใช้ใบนี้
3. ใบรับรองคุณวุฒิ (Certificate of Completion):
เอกสารที่ระบุถึงการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่คุณได้เรียน ซึ่งใบนี้เป็นอีกใบที่สำคัญที่มักใช้ในการสมัครงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นจะต้องใช้ใบนี้

นอกจากนี้แล้ว บางมหาลัยก็อาจจะมีเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเข้ามาตามกฎของมหาลัย ซึ่งควรเก็บเอกสารทั้งหมดนี้ในที่ปลอดภัย เนื่องจากอาจมีความจำเป็นต้องใช้งานในอนาคต เช่นในกระบวนการสมัครงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

วุฒิการศึกษา กับ ทรานสคริป คืออันเดียวกันไหม

วุฒิการศึกษาและทรานสคริปไม่ใช่อันเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กันในทางที่วุฒิการศึกษามักจะรวมถึงในทรานสคริป ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุถึงผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดที่เคยเรียน

วุฒิการศึกษา คือ การยืนยันว่านักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาในระดับที่กำหนด บนใบปริญญาที่ได้รับจะระบุ ปริญญาตรี, ปริญญาโท, หรือปริญญาเอก เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปริญญาที่ได้รับ หรือเรียนอีกอย่างว่า ใบรับรองคุณวุฒิ

ทรานสคริป เป็นเอกสารที่ระบุถึงผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมด รวมถึงรายวิชาที่ได้เรียน, คะแนนที่ได้, และผลการศึกษาที่คำนวณจากคะแนนเหล่านั้น มีการระบุทุกรายวิชาที่นักศึกษาเคยลงทะเบียน เป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยสามารถส่งให้หน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆ ตามคำขอของนักศึกษาได้

ซึ่งทั้งสองเอกสารนี้มีความสำคัญในทางที่แตกต่าง วุฒิการศึกษาเป็นการยืนยันการสำเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับที่กำหนด ในขณะที่ทรานสคริปเป็นรายละเอียดที่แสดงถึงผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียน เวลาที่เราไปสมัครงาน หรือสมัครเรียนต่อ จะต้องยื่นเอกสาร 2 ตัวนี้ คู่กันเสมอ

ใบทรานสคริปเราควรขอภาษาอังกฤษไหม

การขอใบทรานสคริปนั้นมีความสำคัญมาก และการเลือกใช้ภาษาในการขอทรานสคริปก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะพิจารณา เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ควรเลือกใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการขอเอกสารเราควรที่จะขอออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเสมอ โดยเฉพาะใบรับรองวุฒิ กับ ทรานสคริป

หนึ่งในข้อดีที่สำคัญของการขอใบทรานสคริปเป็นภาษาอังกฤษคือความทั่วไปและสากล ใบทรานสคริปที่เป็นภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ได้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ก็จะได้รับข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

อีกนัยหนึ่งคือการเตรียมตัวสำหรับ เรียนต่อในต่างประเทศ ถ้าหากคุณมีแผนที่ต้องการที่จะไปเรียนต่อหรือพัฒนาตนเองในประเทศอื่น การมีใบทรานสคริปที่เป็นภาษาอังกฤษจะทำให้คุณง่ายต่อการสื่อสารกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ในการขอใบทรานสคริปเป็นภาษาอังกฤษควรมีความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงและความถูกต้อง เนื่องจากใบทรานสคริปจะเป็นเอกสารที่สำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของบุคคลที่ของใบนี้ ดังนั้น การทำให้ข้อมูลในใบทรานสคริปมีความเป็นจริงและตรงต่อความเป็นจริงมีความสำคัญมาก ดังนั้น เลือกใช้ภาษาอังกฤษในการขvใบทรานสคริปเป็นการตัดสินใจที่สร้างประโยชน์และโอกาสในอนาคต ซึ่งไม่เพียงเท่านี้และยังสามารถให้คุณมีศักยภาพในการเดินทางทั่วโลกอย่างไร้ข้อจำกัด

สำหรับการยื่นเอกสารเรียนต่อ หรือสมัครงาน หลายคนอาจตั้งคำถามว่า เราควรใช้เอกสารภาษาไหนในการยื่น คุณควรวรใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับบริบทและภารกิจของงานหรือสถาบันการศึกษา เช่นถ้าใช้กับบริษัทคนไทยสามารถยื่นภาษาไทยได้เลย แต่หากเป็นบริษัทต่างชาติ ที่เปิดในไทย รวมถึงการไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็ควรที่จะใช้ภาษาอังกฤษ

บทความอื่นที่น่าสนใจ

การเรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศ ยังไงให้รอด

การส่งลูกไป เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จและปลอดภัย ออนไลน์ King’s InterHigh เป็นอีกทางเลือกในการเรียน high school
Read More

ลูกของคุณเผชิญกับอะไรอยู่? วิธีรับมือกับปัญหา ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

สาเหตุที่ทำให้ ลูกไม่อยากไม่โรงเรียน เกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ผู้ปกครองอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมลูกไม่อยากไปโรงเรียนิหรือเจอปัญหาอะไร เรามาเรียนรู้ เข้าใจ และแก้ปัญหาไปพร้อมกัน
Read More

เคล็ดลับ เขียน CV สมัครงาน สมัครเรียนต่อต่างประเทศ ผ่านฉลุย

CV คือ เอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ และความสำเร็จ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานหรือการ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ
Read More

ทำความรู้จัก มนุษย์เป็ด เปลี่ยนมนุษย์เป็ด ให้เป็น SPECIALIST

มนุษย์เป็ด คือ บุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือได้ แต่อาจเป็นความรู้แบบพื้นๆเท่านั้น หากอยากมีความรู้ลึกขึ้น ปริญญาโทตัวช่วยของมนุษย์เป็ด
Read More

วิธีอัพเงินเดือน ของเด็กจบใหม่ เป็น SPECIALIST ภายใน 1 ปี

หมดปัญหาเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เรียกเงินเดือนได้น้อย วิธีอัพเงินเดือน ฉบับเด็กจบใหม่ ด้วยการเรียน ป.โทออนไลน์ 1 ปีจบ ทำให้คุณเป็น SPECIALIST ด้วยระยะเวลาสั้นๆ
Read More

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระดับชั้นเรียนของไทยกับนานาชาติ

ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นของการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ทั้งระบบการศึกษานานาชาติ (American System) และระบบอังกฤษ (British System) ไขข้อสงสัย grade 12 เท่ากับ ม. อะไร
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save