เตรียมความพร้อมสู่ คะแนน TOEFL  เรียนต่อต่างประเทศ

การศึกษาต่อต่างประเทศเป็นฝันของหลายๆคน เพื่อที่จะได้รับการรับเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีความสำคัญที่จะทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเงือนไขที่ใช้ในการสมัคร ซึ่งสิ่งนึงที่สำคัญอย่างมาก ก็คือ คะแนน TOEFL เพราะเป็นคะแนนที่ส่วนใหญ่มหาลัยจะใช้ในการยื่นเข้าสมัคร ทำให้จำเป็นอย่างมาก เรามาดูข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเตรียมตัวและวางให้เหมาะสมว่าต้องทำยังไงมั้ง

คะแนน TOEFL คืออะไร?

TOEFL หมายถึง “Test of English as a Foreign Language” ซึ่งเป็นการทดสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาต่างประเทศ คะแนน TOEFL ช่วยให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศตรวจสอบความสามารถในการอ่าน, ฟัง, พูด, และเขียนภาษาอังกฤษของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาและสื่อสารในสถานการณ์การเรียนและการทำงานในต่างประเทศ.

TOEFL สอบอะไรบ้าง?

การสอบ TOEFL จะมีส่วนประกอบทั้งหมดมี 4 ส่วนหลักคือ

 • Reading (การอ่าน): ทดสอบความเข้าใจในการอ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา
 • Listening (การฟัง): ทดสอบความสามารถในการฟังและตอบคำถามเกี่ยวกับเสียงพูด
 • Speaking (การพูด): ทดสอบความสามารถในการพูดเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด
 • Writing (การเขียน): ทดสอบความสามารถในการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด

คะแนน TOEFL ITP ควรได้เท่าไหร่

คะแนน TOEFL ITP ที่ควรได้นั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของคุณ แต่ทั่วไปแล้วคะแนน TOEFL ITP มักถูกใช้ในความต้องการทางการศึกษาหรือการทำงานที่ไม่ต้องการระดับความยากสูงมาก เช่นการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือการสมัครงานที่ไม่ต้องการทักษะภาษาอังกฤษที่มากมาย

ดังนั้นคะแนนที่ถือว่าดีจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณแต่ละคน แต่ในกรณีทั่วๆ ไป คะแนน TOEFL ITP ที่เรียบร้อยคือประมาณ 500-600 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็นระดับดังนี้:

 • คะแนนน้อยกว่า 400: อาจต้องพัฒนาทักษะภาษาเพิ่มเติม
 • 400-499: คะแนนพอใช้แต่อาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
 • 500-599: คะแนนดี สามารถใช้ในสถานการณ์ทางการศึกษาหรือการทำงานได้
 • 600 ขึ้นไป: คะแนนดีมาก สามารถใช้ในการสมัครงานหรือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยดีๆ ได้

อย่างไรก็ตาม, ควรติดต่อสถาบันหรือองค์กรที่คุณสนใจเพื่อทราบความต้องการของพวกเขาเพิ่มเติมเพราะบางที่อาจมีความต้องการสำหรับคะแนน TOEFL ITP ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยที่รับนักเรียนต่างประเทศ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีนโยบายรับ คะแนน TOEFL ที่แตกต่างกันไป ทั้ง ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คุณสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่สนใจและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนที่ต้องการในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป้าหมายของคุณ แต่โดยทั่วไปแล้วคะแนน TOEFL ที่ยอมรับอย่างน้อยคือประมาณ 80-100 คะแนน แต่บางโปรแกรมและมหาวิทยาลัยที่เราอาจจำเป็นต้องใช้คะแนนที่สูงกว่านี้

“นอกจากนี้สิ่งที่ต้องรู้คือการเตรียมตัวสอบว่าการสอบ TOEFL ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย”

การเตรียมตัวสอบ TOEFL

การเตรียมตัวสอบ TOEFL อย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับและแนวทางการเตรียมตัวสอบ TOEFL เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนสูง

 1. รู้จักโครงสร้างข้อสอบ: อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การสอบ TOEFL ประกอบด้วยส่วนการอ่าน (Reading), การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), และการเขียน (Writing) หากคุณทราบแนวทางและโครงสร้างของสอบจะช่วยให้คุณเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ใช้หนังสือและสื่อการเรียนรู้: มีหลายหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL ใช้สื่อเหล่านี้เพื่อฝึกทักษะแต่ละด้านของการสอบ TOEFL อย่างสม่ำเสมอ บางคอร์สแม้จะมีค่าใช้จ่าย แต่มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับอนาคตของคุณ
 3. ฝึกอ่านและฟังอย่างสม่ำเสมอ: การอ่านหนังสือ, บทความ, และฟังเสียงพูดในภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังของคุณ
 4. ฝึกการพูดและเขียน: ไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษ เรายังต้องสามารถแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจของเราในรูปแบบการพูดและเขียน ฝึกการสร้างประโยคและคำพูดของคุณอย่างสม่ำเสมอ
 5. ทำแบบทดสอบตัวอย่าง: คุณสามารถดาวน์โหลดและทำแบบทดสอบตัวอย่าง TOEFL จากเว็บไซต์ทางการหรือจากหนังสือเตรียมสอบ TOEFL นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่จัดเตรียมแบบทดสอบฟรี ๆ ให้คุณฝึกกับคำถามจริง ๆ
 6. เซ็ตเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับคะแนน TOEFL ที่คุณต้องการและสร้างแผนการเตรียมตัวเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ
 7. ฝึกทักษะการจัดเวลา: TOEFL มีข้อสอบที่เวลาถาวร คุณจะต้องฝึกการจัดเวลาเพื่อที่จะสามารถทำข้อสอบให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 8. ทบทวนและปรับปรุง: หลังจากที่ทำแบบทดสอบตัวอย่างหลายรอบ ให้ทบทวนคำผิดและข้อผิดพลาดที่คุณทำและพยายามปรับปรุงในครั้งถัดไป

การเตรียมตัวสอบ TOEFL ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่มันจะคุ้มค่า เมื่อคุณสามารถสอบผ่าน TOEFL ด้วยคะแนนที่ดี จะช่วยให้มีโอกาสในการเรียนต่อหรือทำงานในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่และสบายใจมากขึ้นในการสื่อสารกับคนอื่นๆ ซึ่งสำหรับใครที่สนใจจะเรียนต่อแนะนำให้เรียนกับทาง International University of Applied Sciences (IU) เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่รองรับอย่างสากลและใช้คะแนน TOEFL เพียง 80 คะแนน ก็สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จึงเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจและทำให้สามรรถเรียนอย่างมีคุณภาพไม่แพ้มหาลัยอื่นๆ

บทความอื่นที่น่าสนใจ

HOME SCHOOL ทางเลือกที่ใช่สำหรับเด็ก GIFTED

เด็ก GIFTED หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป การเรียน HOME SCHOOL หรือการศึกษาทางบ้าน อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้
Read More

ไม่มีเงินก้อน สามารถเรียนต่อ ป.โท ได้ไหม

มีผู้คนหลายคนมองว่าการเรียนต่อป.โท มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หากเรามองด้วยมุมมองอื่น ๆ จะเห็นว่ามีทางเลือกและโอกาสหลายอย่างที่สามารถช่วยให้เราก้าวสู่การศึกษาในระดับปริญญาโทได้
Read More

อยากได้ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การได้รับ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” เป็นโอกาสที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันจะไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้สำเร็จในการรับทุนเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี
Read More

6 ความสามารถของ AI ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณ

การใช้ AI เข้ามาช่วยในธุรกิจสามารถช่วยงานได้ในหลายด้าน เช่น การใช้ AI มาประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉลาดมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้
Read More

อย่าพึ่งทำ DATA STRATEGY ถ้ายังตอบ 6 คำถามนี้ไม่ได้

Data Strategy แผนสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน ที่จะช่วยจัดการข้อมูล และนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่คุณต้องเริ่มจากการตอบ 6 คำถามต่อไปนี้ให้เคลียก่อนเริ่มทำแผน
Read More

จบปริญญาโทในสาขา MBA จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนจบ MBA ออนไลน์ กับ IU หลักสูตรนี้ครอบคลุม เช่นงานด้าน การเงิน การบริหาร การตลาด การจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสายงานอื่นๆ ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้
Read More