เตรียมความพร้อมสู่ คะแนน TOEFL  เรียนต่อต่างประเทศ

การศึกษาต่อต่างประเทศเป็นฝันของหลายๆคน เพื่อที่จะได้รับการรับเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีความสำคัญที่จะทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเงือนไขที่ใช้ในการสมัคร ซึ่งสิ่งนึงที่สำคัญอย่างมาก ก็คือ คะแนน TOEFL เพราะเป็นคะแนนที่ส่วนใหญ่มหาลัยจะใช้ในการยื่นเข้าสมัคร ทำให้จำเป็นอย่างมาก เรามาดูข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเตรียมตัวและวางให้เหมาะสมว่าต้องทำยังไงมั้ง

คะแนน TOEFL คืออะไร?

TOEFL หมายถึง “Test of English as a Foreign Language” ซึ่งเป็นการทดสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาต่างประเทศ คะแนน TOEFL ช่วยให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศตรวจสอบความสามารถในการอ่าน, ฟัง, พูด, และเขียนภาษาอังกฤษของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาและสื่อสารในสถานการณ์การเรียนและการทำงานในต่างประเทศ.

TOEFL สอบอะไรบ้าง?

การสอบ TOEFL จะมีส่วนประกอบทั้งหมดมี 4 ส่วนหลักคือ

 • Reading (การอ่าน): ทดสอบความเข้าใจในการอ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา
 • Listening (การฟัง): ทดสอบความสามารถในการฟังและตอบคำถามเกี่ยวกับเสียงพูด
 • Speaking (การพูด): ทดสอบความสามารถในการพูดเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด
 • Writing (การเขียน): ทดสอบความสามารถในการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด

คะแนน TOEFL ITP ควรได้เท่าไหร่

คะแนน TOEFL ITP ที่ควรได้นั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของคุณ แต่ทั่วไปแล้วคะแนน TOEFL ITP มักถูกใช้ในความต้องการทางการศึกษาหรือการทำงานที่ไม่ต้องการระดับความยากสูงมาก เช่นการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือการสมัครงานที่ไม่ต้องการทักษะภาษาอังกฤษที่มากมาย

ดังนั้นคะแนนที่ถือว่าดีจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณแต่ละคน แต่ในกรณีทั่วๆ ไป คะแนน TOEFL ITP ที่เรียบร้อยคือประมาณ 500-600 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็นระดับดังนี้:

 • คะแนนน้อยกว่า 400: อาจต้องพัฒนาทักษะภาษาเพิ่มเติม
 • 400-499: คะแนนพอใช้แต่อาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
 • 500-599: คะแนนดี สามารถใช้ในสถานการณ์ทางการศึกษาหรือการทำงานได้
 • 600 ขึ้นไป: คะแนนดีมาก สามารถใช้ในการสมัครงานหรือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยดีๆ ได้

อย่างไรก็ตาม, ควรติดต่อสถาบันหรือองค์กรที่คุณสนใจเพื่อทราบความต้องการของพวกเขาเพิ่มเติมเพราะบางที่อาจมีความต้องการสำหรับคะแนน TOEFL ITP ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยที่รับนักเรียนต่างประเทศ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีนโยบายรับ คะแนน TOEFL ที่แตกต่างกันไป ทั้ง ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คุณสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่สนใจและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนที่ต้องการในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป้าหมายของคุณ แต่โดยทั่วไปแล้วคะแนน TOEFL ที่ยอมรับอย่างน้อยคือประมาณ 80-100 คะแนน แต่บางโปรแกรมและมหาวิทยาลัยที่เราอาจจำเป็นต้องใช้คะแนนที่สูงกว่านี้

“นอกจากนี้สิ่งที่ต้องรู้คือการเตรียมตัวสอบว่าการสอบ TOEFL ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย”

การเตรียมตัวสอบ TOEFL

การเตรียมตัวสอบ TOEFL อย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับและแนวทางการเตรียมตัวสอบ TOEFL เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนสูง

 1. รู้จักโครงสร้างข้อสอบ: อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การสอบ TOEFL ประกอบด้วยส่วนการอ่าน (Reading), การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), และการเขียน (Writing) หากคุณทราบแนวทางและโครงสร้างของสอบจะช่วยให้คุณเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ใช้หนังสือและสื่อการเรียนรู้: มีหลายหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL ใช้สื่อเหล่านี้เพื่อฝึกทักษะแต่ละด้านของการสอบ TOEFL อย่างสม่ำเสมอ บางคอร์สแม้จะมีค่าใช้จ่าย แต่มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับอนาคตของคุณ
 3. ฝึกอ่านและฟังอย่างสม่ำเสมอ: การอ่านหนังสือ, บทความ, และฟังเสียงพูดในภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังของคุณ
 4. ฝึกการพูดและเขียน: ไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษ เรายังต้องสามารถแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจของเราในรูปแบบการพูดและเขียน ฝึกการสร้างประโยคและคำพูดของคุณอย่างสม่ำเสมอ
 5. ทำแบบทดสอบตัวอย่าง: คุณสามารถดาวน์โหลดและทำแบบทดสอบตัวอย่าง TOEFL จากเว็บไซต์ทางการหรือจากหนังสือเตรียมสอบ TOEFL นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่จัดเตรียมแบบทดสอบฟรี ๆ ให้คุณฝึกกับคำถามจริง ๆ
 6. เซ็ตเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับคะแนน TOEFL ที่คุณต้องการและสร้างแผนการเตรียมตัวเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ
 7. ฝึกทักษะการจัดเวลา: TOEFL มีข้อสอบที่เวลาถาวร คุณจะต้องฝึกการจัดเวลาเพื่อที่จะสามารถทำข้อสอบให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 8. ทบทวนและปรับปรุง: หลังจากที่ทำแบบทดสอบตัวอย่างหลายรอบ ให้ทบทวนคำผิดและข้อผิดพลาดที่คุณทำและพยายามปรับปรุงในครั้งถัดไป

การเตรียมตัวสอบ TOEFL ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่มันจะคุ้มค่า เมื่อคุณสามารถสอบผ่าน TOEFL ด้วยคะแนนที่ดี จะช่วยให้มีโอกาสในการเรียนต่อหรือทำงานในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่และสบายใจมากขึ้นในการสื่อสารกับคนอื่นๆ ซึ่งสำหรับใครที่สนใจจะเรียนต่อแนะนำให้เรียนกับทาง International University of Applied Sciences (IU) เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่รองรับอย่างสากลและใช้คะแนน TOEFL เพียง 80 คะแนน ก็สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จึงเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจและทำให้สามรรถเรียนอย่างมีคุณภาพไม่แพ้มหาลัยอื่นๆ

บทความอื่นที่น่าสนใจ

การเรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศ ยังไงให้รอด

การส่งลูกไป เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จและปลอดภัย ออนไลน์ King’s InterHigh เป็นอีกทางเลือกในการเรียน high school
Read More

ลูกของคุณเผชิญกับอะไรอยู่? วิธีรับมือกับปัญหา ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

สาเหตุที่ทำให้ ลูกไม่อยากไม่โรงเรียน เกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ผู้ปกครองอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมลูกไม่อยากไปโรงเรียนิหรือเจอปัญหาอะไร เรามาเรียนรู้ เข้าใจ และแก้ปัญหาไปพร้อมกัน
Read More

เคล็ดลับ เขียน CV สมัครงาน สมัครเรียนต่อต่างประเทศ ผ่านฉลุย

CV คือ เอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ และความสำเร็จ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานหรือการ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ
Read More

ทำความรู้จัก มนุษย์เป็ด เปลี่ยนมนุษย์เป็ด ให้เป็น SPECIALIST

มนุษย์เป็ด คือ บุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือได้ แต่อาจเป็นความรู้แบบพื้นๆเท่านั้น หากอยากมีความรู้ลึกขึ้น ปริญญาโทตัวช่วยของมนุษย์เป็ด
Read More

วิธีอัพเงินเดือน ของเด็กจบใหม่ เป็น SPECIALIST ภายใน 1 ปี

หมดปัญหาเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เรียกเงินเดือนได้น้อย วิธีอัพเงินเดือน ฉบับเด็กจบใหม่ ด้วยการเรียน ป.โทออนไลน์ 1 ปีจบ ทำให้คุณเป็น SPECIALIST ด้วยระยะเวลาสั้นๆ
Read More

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระดับชั้นเรียนของไทยกับนานาชาติ

ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นของการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ทั้งระบบการศึกษานานาชาติ (American System) และระบบอังกฤษ (British System) ไขข้อสงสัย grade 12 เท่ากับ ม. อะไร
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save