เตรียมความพร้อมสู่ คะแนน TOEFL  เรียนต่อต่างประเทศ

การศึกษาต่อต่างประเทศเป็นฝันของหลายๆคน เพื่อที่จะได้รับการรับเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีความสำคัญที่จะทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเงือนไขที่ใช้ในการสมัคร ซึ่งสิ่งนึงที่สำคัญอย่างมาก ก็คือ คะแนน TOEFL เพราะเป็นคะแนนที่ส่วนใหญ่มหาลัยจะใช้ในการยื่นเข้าสมัคร ทำให้จำเป็นอย่างมาก เรามาดูข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเตรียมตัวและวางให้เหมาะสมว่าต้องทำยังไงมั้ง

คะแนน TOEFL คืออะไร?

TOEFL หมายถึง “Test of English as a Foreign Language” ซึ่งเป็นการทดสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาต่างประเทศ คะแนน TOEFL ช่วยให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศตรวจสอบความสามารถในการอ่าน, ฟัง, พูด, และเขียนภาษาอังกฤษของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาและสื่อสารในสถานการณ์การเรียนและการทำงานในต่างประเทศ.

TOEFL สอบอะไรบ้าง?

การสอบ TOEFL จะมีส่วนประกอบทั้งหมดมี 4 ส่วนหลักคือ

 • Reading (การอ่าน): ทดสอบความเข้าใจในการอ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา
 • Listening (การฟัง): ทดสอบความสามารถในการฟังและตอบคำถามเกี่ยวกับเสียงพูด
 • Speaking (การพูด): ทดสอบความสามารถในการพูดเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด
 • Writing (การเขียน): ทดสอบความสามารถในการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด

คะแนน TOEFL ITP ควรได้เท่าไหร่

คะแนน TOEFL ITP ที่ควรได้นั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของคุณ แต่ทั่วไปแล้วคะแนน TOEFL ITP มักถูกใช้ในความต้องการทางการศึกษาหรือการทำงานที่ไม่ต้องการระดับความยากสูงมาก เช่นการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือการสมัครงานที่ไม่ต้องการทักษะภาษาอังกฤษที่มากมาย

ดังนั้นคะแนนที่ถือว่าดีจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณแต่ละคน แต่ในกรณีทั่วๆ ไป คะแนน TOEFL ITP ที่เรียบร้อยคือประมาณ 500-600 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็นระดับดังนี้:

 • คะแนนน้อยกว่า 400: อาจต้องพัฒนาทักษะภาษาเพิ่มเติม
 • 400-499: คะแนนพอใช้แต่อาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
 • 500-599: คะแนนดี สามารถใช้ในสถานการณ์ทางการศึกษาหรือการทำงานได้
 • 600 ขึ้นไป: คะแนนดีมาก สามารถใช้ในการสมัครงานหรือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยดีๆ ได้

อย่างไรก็ตาม, ควรติดต่อสถาบันหรือองค์กรที่คุณสนใจเพื่อทราบความต้องการของพวกเขาเพิ่มเติมเพราะบางที่อาจมีความต้องการสำหรับคะแนน TOEFL ITP ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยที่รับนักเรียนต่างประเทศ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีนโยบายรับ คะแนน TOEFL ที่แตกต่างกันไป ทั้ง ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คุณสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่สนใจและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนที่ต้องการในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป้าหมายของคุณ แต่โดยทั่วไปแล้วคะแนน TOEFL ที่ยอมรับอย่างน้อยคือประมาณ 80-100 คะแนน แต่บางโปรแกรมและมหาวิทยาลัยที่เราอาจจำเป็นต้องใช้คะแนนที่สูงกว่านี้

“นอกจากนี้สิ่งที่ต้องรู้คือการเตรียมตัวสอบว่าการสอบ TOEFL ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย”

การเตรียมตัวสอบ TOEFL

การเตรียมตัวสอบ TOEFL อย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับและแนวทางการเตรียมตัวสอบ TOEFL เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนสูง

 1. รู้จักโครงสร้างข้อสอบ: อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การสอบ TOEFL ประกอบด้วยส่วนการอ่าน (Reading), การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), และการเขียน (Writing) หากคุณทราบแนวทางและโครงสร้างของสอบจะช่วยให้คุณเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ใช้หนังสือและสื่อการเรียนรู้: มีหลายหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL ใช้สื่อเหล่านี้เพื่อฝึกทักษะแต่ละด้านของการสอบ TOEFL อย่างสม่ำเสมอ บางคอร์สแม้จะมีค่าใช้จ่าย แต่มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับอนาคตของคุณ
 3. ฝึกอ่านและฟังอย่างสม่ำเสมอ: การอ่านหนังสือ, บทความ, และฟังเสียงพูดในภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังของคุณ
 4. ฝึกการพูดและเขียน: ไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษ เรายังต้องสามารถแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจของเราในรูปแบบการพูดและเขียน ฝึกการสร้างประโยคและคำพูดของคุณอย่างสม่ำเสมอ
 5. ทำแบบทดสอบตัวอย่าง: คุณสามารถดาวน์โหลดและทำแบบทดสอบตัวอย่าง TOEFL จากเว็บไซต์ทางการหรือจากหนังสือเตรียมสอบ TOEFL นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่จัดเตรียมแบบทดสอบฟรี ๆ ให้คุณฝึกกับคำถามจริง ๆ
 6. เซ็ตเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับคะแนน TOEFL ที่คุณต้องการและสร้างแผนการเตรียมตัวเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ
 7. ฝึกทักษะการจัดเวลา: TOEFL มีข้อสอบที่เวลาถาวร คุณจะต้องฝึกการจัดเวลาเพื่อที่จะสามารถทำข้อสอบให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 8. ทบทวนและปรับปรุง: หลังจากที่ทำแบบทดสอบตัวอย่างหลายรอบ ให้ทบทวนคำผิดและข้อผิดพลาดที่คุณทำและพยายามปรับปรุงในครั้งถัดไป

การเตรียมตัวสอบ TOEFL ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่มันจะคุ้มค่า เมื่อคุณสามารถสอบผ่าน TOEFL ด้วยคะแนนที่ดี จะช่วยให้มีโอกาสในการเรียนต่อหรือทำงานในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่และสบายใจมากขึ้นในการสื่อสารกับคนอื่นๆ ซึ่งสำหรับใครที่สนใจจะเรียนต่อแนะนำให้เรียนกับทาง International University of Applied Sciences (IU) เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่รองรับอย่างสากลและใช้คะแนน TOEFL เพียง 80 คะแนน ก็สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จึงเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจและทำให้สามรรถเรียนอย่างมีคุณภาพไม่แพ้มหาลัยอื่นๆ

บทความอื่นที่น่าสนใจ

เรียนมหาวิทยาลัยหลักสูตร INTER ที่ไหน ค่าเทอมถูกสุด

หากคุณกำลังมองหามหาวิทยาลัย ที่เปิดหลักสูตร International หรือหลักสูตรนานาชาติในราคาที่ถูกที่สุด น่าจะเป็นการเรียนกับมหาลัยต่างประเทศ ที่คุณจะได้เรียนกับเพื่อนคุณครูต่างชาติ
Read More

สมัครงานหรือเรียนต่อควรยื่น ทรานสคริปต์ เป็นภาษาอะไร

ใบทรานสคริปหรือใบจบ (transcript) หนึ่งในเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการสมัครงาน หรือ เรียนต่อ ที่คุณจะต้องใช้ในการยืนยันการจบการศึกษา แต่หลายคนอาจสงสัยว่า ควรเลือกใช้ภาษาไหนดี
Read More

ทำไมเด็กๆถึงอยากไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ

ซัมเมอร์จะมีระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนหรือมากกว่า เป็นช่วงเวลาที่นักเรียน นักศึกษามีโอกาสทำกิจกรรมเสริมทักษะ, ฝึกงาน, หรือเข้าร่วมโครงการการศึกษาต่อ ซึ่งการเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ ก็เป็นที่นิยม
Read More

เตรียมให้พร้อม เอกสารสมัครเรียน ป.โท ต่างประเทศ ต้องใช้อะไรบ้าง

การเตียมเอกสารเพื่อไปเรียนต่อ ป.โท ต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะเอกสารที่เราจะใชยื่นนั่น จะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก เหมือนเป็นใบเบิกทางใบแรกของการไปเรียนต่อ
Read More

แจกทุนป.โท ต่างประเทศ สูงสุด 400,000 บาท ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องเขียน essay

ใครอยากเรียนต่อป.โท มาทางนี้ Vertex Smarter ผู้นำแนะแนวเรียนต่อออนไลน์ระดับโลก ที่มีทุนการศึกษาสนับสนุนให้กับทุกคน สูงสุด 400,000 บาท โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียน essay ไม่ต้องสอบชิงทุน
Read More

รู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาที่ต้องเรียนต่อปริญญาโท MBA

MBA ป.โท ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ หรือต้องการหา Connection เพราะMBA ไม่ใช่แค่ความรู้ทางธุรกิจเท่านั่น ยังเป็นแหล่งรวมนักธุรกิจชั้นนำที่ดีเลย
Read More