คะแนนสอบไม่ดี จะไปเรียนต่างประเทศได้ไหม?

การศึกษาต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่ต้องการของหลายคน แต่การเข้ามหา’ลัยในต่างประเทศก็จำเป็นที่จะต้องใช้คะแนนในการสอบเป็นเกณฑ์ในการเข้าเรียนต่อ บางครั้งคะแนนสอบที่ไม่ดีอาจเป็นอุปสรรคในการศึกษาต่างประเทศได้

ทำไมไปเรียนต่างประเทศต้องมีการสอบวัดคะแนน?

การใช้คะแนนสอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเข้าศึกษาซึ่งมีหลายเหตุผลดังนี้

  • วัดทักษะและความพร้อม การใช้คะแนนสอบช่วยในการวัดทักษะและความพร้อมของนักเรียนหรือนักศึกษาในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คะแนนสอบที่สูงแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความสามารถทางวิชาการ
  • มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนสอบเป็นมาตรฐานที่สถาบันการศึกษาใช้เพื่อคัดเลือกนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีทักษะและความรู้ที่เหมาะสมกับโปรแกรมหรือสาขาวิชาที่เลือก
  • เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ คะแนนสอบเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เปรียบเทียบผลสอบของนักเรียนหรือนักศึกษาจากที่ต่าง ๆ นักศึกษาที่มีคะแนนสอบที่สูงกว่ามักจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ช่วยในการรับทุนการศึกษา สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ มักให้ทุนการศึกษาหรือทุนประกอบการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบดี
  • มีผลต่อโอกาสในอนาคต การมีคะแนนสอบที่ดีอาจมีผลต่อโอกาสในอนาคต เช่น การได้รับทุน การได้รับโอกาสในการทำงาน หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

การใช้คะแนนสอบไม่ได้เป็นวิธีเดียวในการคัดเลือกนักเรียนหรือนักศึกษา แต่มีบทบาทสำคัญในการวัดความเหมาะสมและความพร้อมของบุคคลที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

อยากไปเรียนต่างประเทศต้องสอบอะไรบ้าง?

การไปเรียนต่อต่างประเทศมักจะต้องใช้ผลสอบทางการศึกษาหลายประการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวัตถุประสงค์และระดับการศึกษา ดังนี้:

1. TOEFL (Test of English as a Foreign Language): สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในต่างประเทศ ทดสอบ TOEFL เป็นที่นิยม เพราะคะแนน TOEFL ช่วยประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการอ่าน, การเขียน, การพูด, และการฟัง

2. IELTS (International English Language Testing System): IELTS เป็นการสอบอีกตัวเลือกที่ใช้ในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศ มีสอบ Academic IELTS สำหรับนักเรียนที่สนใจการศึกษาทางวิชาการและสอบ General IELTS สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การทำงานหรือการย้ายที่อยู่

3. SAT (Scholastic Assessment Test): SAT เป็นทดสอบทางวิชาการที่ใช้ในการวัดความพร้อมในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีให้ทั่วโลก ผลสอบ SAT บ่งบอกถึงความสามารถทางคณิตศาสตร์และความสามารถทางด้านภาษา.

4. GRE (Graduate Record Examination): นักศึกษาที่สนใจการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ต่างประเทศมักต้องสอบ GRE ส่วนใหญ่ GRE ใช้วัดทักษะทางวิชาการและความสามารถทางวิชาชีพของนักศึกษา

5. GMAT (Graduate Management Admission Test): GMAT เป็นทดสอบที่ใช้ในการวัดความพร้อมในการศึกษาระดับปริญญาโททางธุรกิจ (MBA) ในต่างประเทศ ผลสอบ GMAT ช่วยประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ของผู้สอบ

คะแนนสอบไม่ดีควรทำอย่างไร?

ถ้าคะแนนสอบไม่ดีและคุณต้องการไปเรียนต่างประเทศ คุณยังมีตัวเลือกที่สามารถพิจารณาได้ นี่คือบางแนวทางที่คุณสามารถพิจารณา

1.เลือกสถาบันที่ไม่ต้องการคะแนนสอบสูงมาก มีสถาบันการศึกษาบางแห่งที่ไม่จำเป็นต้องการคะแนนสอบสูงมาก, แต่มีเงื่อนไขการรับนักศึกษาเช่นการส่งผลการศึกษาที่ดี, จดหมายแนะนำ, หรือการสอบสัมภาษณ์

2. เลือกสหภาพการศึกษา มีสหภาพการศึกษาหลายแห่งที่มีสนามบินทางวิชาชีพที่ช่วยให้นักศึกษาที่ไม่มีคะแนนสอบสูงมากมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศ

3. เรียนภาษาที่ประเทศที่ต้องการไปเรียน หากคุณต้องการไปเรียนต่างประเทศเพื่อปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษ คุณสามารถเลือกที่จะเข้าโครงการเรียนภาษาที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของคุณ

4. หาทุนการศึกษา มีหลายทุนการศึกษาที่อาจช่วยเหลือคุณในการเรียนต่างประเทศ หากคุณมีทักษะหรือความสามารถทางวิชาชีพที่โดดเด่น คุณอาจได้รับทุนที่สนับสนุน

5. เรียนกับ vertexsmarter  อีกทางเลือกหนึ่งของคุณที่อยากได้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ แต่คะแนนสอบไม่ค่อยดี คุณสามารถเรียนกับเราได้ เพราะเราไม่ขอดูคะแนนสอบเลย เพียงแค่คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพราะหลักสูตรของเราเป็นการเรียนปริญญาออนไลน์ กับ มหาวิทยาลัยนานาชาติ International University of Applied Sciences  ซึ่งมีระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

การเรียนต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากของคุณอีกต่อไป อย่าให้คะแนนในการสอบต่างๆเป็นตัวปิดกั้นความรู้ของคุณ รวมถึงเรื่องทุน ในการเรียนต่อป.โท ทีตลอดหลักสูตรคุณใช้เงินในการเรียนน้อยกว่าเรียนที่ไทยอีกด้วย การันตรีวุฒิจากทางมหา’ลัยที่ ก.พ. รับรอง สามารถใช้งานได้ทั่วโลกแน่นอน

บทความอื่นที่น่าสนใจ

HOME SCHOOL ทางเลือกที่ใช่สำหรับเด็ก GIFTED

เด็ก GIFTED หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป การเรียน HOME SCHOOL หรือการศึกษาทางบ้าน อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้
Read More

ไม่มีเงินก้อน สามารถเรียนต่อ ป.โท ได้ไหม

มีผู้คนหลายคนมองว่าการเรียนต่อป.โท มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หากเรามองด้วยมุมมองอื่น ๆ จะเห็นว่ามีทางเลือกและโอกาสหลายอย่างที่สามารถช่วยให้เราก้าวสู่การศึกษาในระดับปริญญาโทได้
Read More

อยากได้ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การได้รับ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” เป็นโอกาสที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันจะไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้สำเร็จในการรับทุนเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี
Read More

6 ความสามารถของ AI ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณ

การใช้ AI เข้ามาช่วยในธุรกิจสามารถช่วยงานได้ในหลายด้าน เช่น การใช้ AI มาประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉลาดมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้
Read More

อย่าพึ่งทำ DATA STRATEGY ถ้ายังตอบ 6 คำถามนี้ไม่ได้

Data Strategy แผนสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน ที่จะช่วยจัดการข้อมูล และนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่คุณต้องเริ่มจากการตอบ 6 คำถามต่อไปนี้ให้เคลียก่อนเริ่มทำแผน
Read More

จบปริญญาโทในสาขา MBA จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนจบ MBA ออนไลน์ กับ IU หลักสูตรนี้ครอบคลุม เช่นงานด้าน การเงิน การบริหาร การตลาด การจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสายงานอื่นๆ ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้
Read More