ฐานเงินเดือนสาย IT & DIGITAL ทำไมถึงสูง

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตลาดแรงงานทางด้าน IT และนวัตกรรมดิจิทัลกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการองค์กรและธุรกิจหลาย ๆ แห่งกำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทางธุรกิจ จึงทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลกเติบโตและการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น

ตลาดแรงงานทางด้าน IT และนวัตกรรมดิจิทัลมีความสำคัญและเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและอนาคต Adecco Thailand ได้วิเคราะห์ฐานเงินเดือนออนไลน์ปี 2023 ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

ทำงานสาย IT & DIGITAL ได้เงินเดือนเท่าไร

จากข้อมูลการจ้างงานผ่าน Adecco ในปีที่ผ่านมาพบว่าสายงานที่มีเงินเดือนสูงสุด ได้แก่ สายงาน IT & DIGITAL

DATA SCIENTIST (นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล)

คือผู้ทำงานที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ งานของ DATA SCIENTIST มีลักษณะที่ต้องใช้ทักษะทางทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นระบบ โดยมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 30,000-120,000 บาท

PROGRAMMER

หมายถึง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้าหรือองค์กร งานของ PROGRAMMER มีลักษณะที่ต้องใช้ทักษะทางการเขียนโปรแกรมและทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 20,000-120,000 บาท

– BACK-END DEVELOPER (นักพัฒนาด้านหลัง)

คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาส่วนหลัง (Back-end) ของระบบหรือแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้ไม่ได้เห็น โดยมุ่งเน้นในการจัดการข้อมูลและการประมวลผลของระบบ โดยมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 17,000-250,000 บาท

– ERP CONSULTANT (ที่ปรึกษาด้านระบบ ERP)

คือผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาและแนวทางในการใช้และปรับใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ในองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการและดำเนินงานธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 20,000-100,000 บาท

– FRONT-END DEVELOPER (นักพัฒนาด้านหน้า)

คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาส่วนหน้า (Front-end) ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับระบบได้โดยตรง โดยมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 45,000-100,000 บาท

– IT SECURITY ANALYST IT (นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไอที)

คือผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลและวิเคราะห์เรื่องความปลอดภัยของระบบและข้อมูลทางไอที ในองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ เพื่อปกป้องความลับและป้องกันการโจมตีทางไอทีที่อาจเกิดขึ้น โดยมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 30,000-250,000 บาท

– BUSINESS ANALYST (นักวิเคราะห์ธุรกิจ)

คือผู้ที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการทางธุรกิจเพื่อทำให้กระบวนการทำงานและโครงสร้างธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย นักวิเคราะห์ธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการช่วยตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 25,000-100,000 บาท

– UX/UI DESIGNER (นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้/นักออกแบบอินเตอร์เฟซ)

คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience – UX) และอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (User Interface – UI) สำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่เป็นมิตรและมีประสิทธิภาพ โดยมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 30,000-250,000 บาท

โดยปกติแล้ว ตลาดแรงงานทั่วไป จะมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 18,000-60,000 บาท ซึ่งต่างจากการฐานเงินเดือนสาย IT & Digital Innovations เป็นอย่างมาก สายงานนี้จึงเป็นอีกสายงานหนึ่งที่หน้าสนใจ ซึ่งใครถ้าอยากเปลี่ยนสายงาน แต่ยังสงสัยว่า ไม่ได้จบสายไอทีมาโดยตรง แต่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ ได้ไหม คุณสามารถศึกษาต่อที่บทความดึงกล่าวได้ ซึ่งจะแนะนำให้คุณสามารถทำงานในสาย IT ได้ โดยที่ไม่ต้องตรงจบตรงสายก็มีฐานเงินเดือนที่เยอะขึ้นได้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

HOME SCHOOL ทางเลือกที่ใช่สำหรับเด็ก GIFTED

เด็ก GIFTED หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป การเรียน HOME SCHOOL หรือการศึกษาทางบ้าน อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้
Read More

ไม่มีเงินก้อน สามารถเรียนต่อ ป.โท ได้ไหม

มีผู้คนหลายคนมองว่าการเรียนต่อป.โท มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หากเรามองด้วยมุมมองอื่น ๆ จะเห็นว่ามีทางเลือกและโอกาสหลายอย่างที่สามารถช่วยให้เราก้าวสู่การศึกษาในระดับปริญญาโทได้
Read More

อยากได้ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การได้รับ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” เป็นโอกาสที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันจะไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้สำเร็จในการรับทุนเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี
Read More

6 ความสามารถของ AI ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณ

การใช้ AI เข้ามาช่วยในธุรกิจสามารถช่วยงานได้ในหลายด้าน เช่น การใช้ AI มาประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉลาดมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้
Read More

อย่าพึ่งทำ DATA STRATEGY ถ้ายังตอบ 6 คำถามนี้ไม่ได้

Data Strategy แผนสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน ที่จะช่วยจัดการข้อมูล และนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่คุณต้องเริ่มจากการตอบ 6 คำถามต่อไปนี้ให้เคลียก่อนเริ่มทำแผน
Read More

จบปริญญาโทในสาขา MBA จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนจบ MBA ออนไลน์ กับ IU หลักสูตรนี้ครอบคลุม เช่นงานด้าน การเงิน การบริหาร การตลาด การจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสายงานอื่นๆ ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้
Read More